środa, 16 września 2015

Środowe - 3 paczki w tym 2 do odbioru na poczcie

Dziś jest 16.09.2015r. dzień dość ciepły ale już czuć jesień. Aż przykro pomyśleć że już niedługo zaczną się deszcze, zimno, dzień będzie krótszy, ale cytując refren jednej z piosenek to "Co ma być to będzie". Wracająco do przesyłek to dziś dostałem ich 3 jedna była w skrzynce, a po dwie z racji że nikogo nie było w domu dostałem awizo czyli przymusowo muszę odwiedzić mój Urząd Pocztowy, a co było w przesyłkach w jednej i tych 2 z awizo to zapraszam na dzisiejszy mój wpis...

Pierwsza przesyłka od Urzędu Miejskiego Łęknica - Miasto w województwie lubuskim, powiat żarski nad Nysą Łużycką. W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do województwa zielonogórskiego.

Pięknymi zabytkami Łęknicy są:
- Zespół Parku Mużakowskiego, z lat 1815-45, zmieniony w połowie XIX wieku:
Park krajobrazowy,
Park zewnętrzny „pola Bronowickie”,
- Zespół pałacowy „Belweder”, ul. Wojska Polskiego 2:
Pałac, obecnie miejski ośrodek kultury, z 1925 roku,
Park, z XIX wieku, w 1925 roku,

W mieście Łęknica mieszkańców i turystów zapraszam do aktywnego spędzania wolneiago czasu np.:
- Spacery z przewodnikiem - Przewodnicy Mużakowscy (lukmuzakowa.com.pl),
- Spływy Kajakowe (www.kajaki-leknica.pl),
- Przejazdy Bryczką po Parku Mużakowskim,
- Tor Motocrossowy - Jakub Paczyński
- Geopark Łuk Mużakowa,
- Park Mużakowski,
- Rezerwat nad młyńską strugą,

Zaprasza też na Bazar miejski Manhattan  - to duże centrum handlowo - usługowe zlokalizowane przy przejściu granicznym w pobliżu Parku Mużakowskiego. Bazar miejski “Manhattan” to oferty blisko 1000 handlowców, z różnych branż. Artykuły spożywcze, wyroby z wikliny, ceramika, wyroby odzieżowe, pasmanteria, wyroby cukiernicze, obuwnicze, jubilerskie, tkaniny, pamiątki, wyroby tytoniowe, sprzęt elektroniczny, akcesoria motoryzacyjne, to najczęściej spotykany na bazarze asortyment. Liczne bary i punkty gastronomiczne umożliwiają poznanie kuchni staropolskiej, potraw regionalnych.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w kopercie została znaleziona:
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
Jest 17:32 - wróciłem z poczty - mam te dwie przesyłki z awizo zostawione przez listonosza
 
Druga przesyłka od Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej - Miasto w województwie podkarpackim, powiat kolbuszowski, położone nad rzeką Nil, na płaskowyżu Kolbuszowskim w Kotlinie Sandomierskiej na skraju Puszczy Sandomierskiej. Siedziba gminy miejsko - wiejskiej Kolbuszowa. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa rzeszowskiego.
 
W skład atrakcji turystycznych miasta wchodzą:
- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej:
W skład kolbuszowskiego muzeum wchodzi skansen istniejący od 1978. Jest w nim eksponowane budownictwo Lasowiaków i Rzeszowiaków – grup etnograficznych zamieszkujących tereny środkowej i północnej części województwa podkarpackiego. Teren skansenu podzielono na dwa sektory. W każdym z nich odtwarza się tradycyjną zabudowę wsi z elementami charakterystycznymi dla danej grupy etnograficznej. Budownictwo Lasowiaków usytuowane jest w pn.-zach. części ekspozycji, a Rzeszowiaków w części pd.-wsch. Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie obiektów muzealnych daje obraz lasowiackiej i rzeszowskiej wsi z okresu XIX i początków XX w. Obecnie w skansenie znajduje się około 80 obiektów małej i dużej architektury drewnianej, oprócz chałup m.in. karczma, młyn wodny, wiatraki, piec garncarski. W większości są to zabytkowe budynki przeniesione z podkarpackich miejscowości. Resztę stanowią rekonstrukcje.
- Kolegiata Wszystkich Świętych w Kolbuszowej,
- Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej,
- Kaplica Książąt Tyszkiewiczów w Kolbuszowej (Cmentarz Kolegiaty w Kolbuszowej),
- Cmentarz żydowski w Kolbuszowej – (Kirkut),
- Rynek – zrewitalizowany w 2012 roku (wschodnia ściana została spalona podczas II wojny światowej) z zabytkową studnią pośrodku,
- Pałac Tyszkiewiczów w pobliskiej Weryni,
- Nieistniejący pałac Lubomirskich w Kolbuszowej (Zrujnowany przez Rosjan),
- Synagoga w Kolbuszowej,

Zapraszam też przedsiębiorców do zainwestowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- 2 informatory,
- przewodnik "Szlakami Lasowiaków",
- długopis,
- mała smyczka (przyda mi się do kluczy),

Trzecia i ostatnia przesyłka na dziś od Urzędu Gminy Osie - Gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. Siedzibą gminy jest Osie. Gmina jest położona w dwóch mezoregionach: część północna w Borach Tucholskich, a południowa na Wysoczyźnie Świeckiej.

Gmina jest bogato obdarzona w piękne przyrodnicze miejsca takie jak:
Parki Krajobrazowe:
- WdeckiParku Krajobrazowego,
Rezerwaty przyrody:
- Rezerwat przyrody Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego - leśny, chroni las grądowy z udziałem jarzębu brekinii,
- Rezerwat przyrody Dury - ścisły torfowiskowy, chroni rzadkie zespoły roślinne wodne i tofowiskowo-bagienne,
- Rezerwat przyrody Jezioro Ciche - torfowiskowy, chroni śródleśne jeziora wraz z unikatową roślinnością wodną i torfowiskową
- Rezerwat przyrody Jezioro Martwe - torfowiskowy, chroni roślinność jezior dystroficznych, torfowiska przejściowych i wysokich,
- Rezerwat przyrody Jezioro Piaseczno - krajobrazowy, chroni ekosystem jeziora Piaseczno i jego stan czystości wody,
- Rezerwat przyrody Miedzno - faunistyczny, chroni miejsca lęgowe i żerowiska ptactwa wodnego i błotnego,
Obszary NATURA 2000:
- północno-centralna część Sandr Wdy (PLH040017) SOO,
- cały obszar gminy Bory Tucholskie OSO,
Obszar Chronionego Krajobrazu:
Zachodnia część gminy jest położona w obrębie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:
- Dolina rzeki Sobińska Struga o powierzchni 335,47 ha. utworzony w celu zachowania ekosystemów z wieloma gatunkami roślin chronionych i rzadkich oraz zachowania wybitnych walorów krajobrazowych. Zbiorowiska leśne sąsiadujące z rzeką to przede wszystkim olsy i grądy z obszarami źródliskowymi na zboczach. Do najcenniejszych obszarów należą tereny sąsiadujące z jeziorem Miedzno ze zbiorowiskami turzycowymi i łozowiskami,
- Dolina rzeki Ryszki o powierzchni 358,41 ha. Przedmiotem ochrony jest dolina rzeki Ryszki, mocno wcięta w równinę sandrową Borów Tucholskich, zróżnicowana pod względem florystyczno – fitosocjologicznym. Na jego terenieznajdują się użytkowane łąki z licznymi zbiorowiskami turzyc,
- Rzeka Prusina o powierzchni 234 ha. Ochroną została objęta dolina rzeki Prusiny na odcinku Tleń – Szarłata. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin charakterystycznych dla siedlisk grądowych,

Szlaki turystyczne gminy:
- Szlak harcerzy Światowida - długość 10,6 km
Przebieg stacja PKP Łążek - most na Wdzie w Starej Rzece,
- ścieżynka Zagłoby - długość 19 km
Przebieg: stanica wodna PTTK w Tleniu - Tleń - leśniczówka Czrna Woda - jez. Piaseczno - most na Wdzie w Starej Rzece - Radańska - stacja PKP Osie,
- im. Zagłoby-Zyglera - długość 15,5 km
Przebieg: stanica wodna PTTK w Tleniu - Tleń - wiadukt kolejowy przy szosie Tleń - Osie - Grzybek - Skrzyniska - szkoła w Wierzchach,
- szlak Piętaszków - długość - 4,2 km
Przebieg: wokół jeziora Mukrz,
- szlak łącznikowy - długość - 4 km
Przebieg: rynek w Osiu - szlak Zagłoby-Zyglera,
- Stu z nieba - długość - 58 km (z czego 19,5 na terenie gminy)
Przebieg: Warlubie - jez. Miedzno - leśnictwo Orli Dwór - rez. "Brzęki" - brukowana droga Osie - Skórcz - most na Wdzie w Starej Rzece - Sarnia Góra - Zazrdość - Śliwice - Szlachta,
- szlak Klubu Turystów "Wszędołazy" - długość 28 km (8 km na terenie gminy)
Przebieg: stanica wodna PTTK w Tleniu - Wierzchy - Wylewy - leśnictwo Smolarnia - Zdroje - Zielonka - Wierzchucin Stary - Cekcyn,
- Cisów staropolskich' - długość 26,5 km (12 km na terenie gminy)
Przebieg: stacja PKP Tleń - most na Prusinie - ośrodek Geovita - Wierzchy - Wylewy - Zgorzały Most - Homer - rez. Cisy Staropolskie - Błądzim,
- Partyzantów AK - długość 103 km
Przebieg: Czersk Świecki - Błędno - Śliwice - Szlachta.
Oprósz szlaków pieszych wyznaczono 7 tras do nordic walking.

Zabytki gminne:
- Zespół kościelny parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Osiu, obejmujący: kościół z 1901 roku; cmentarz przykościelny; plebanię z końca XIX w.; organistówkę z 1894, przy ul. Kościelnej 4,
- Szkoła i budynek gospodarczy murowano-drewniany z 1914 roku w Starej Rzece,
- Brukowany trakt leśny Tleń-Osie („Trakt Napoleoński”) z 1807 roku w Tleniu,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W przesyłce było:
- 2 informatory,
- 5 ulotek,
- naklejka,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!

A wy co dzisiaj dostaliście ? ile paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz