środa, 22 lipca 2015

Środowa 4-rka

Dziś mamy 22.07.2015r. - paczek dostałem 4 i zaraz wam je przedstawię...

Pierwsza paczka od Powiatu Pruszkowskiego - Powiat w Polsce, w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pruszków.
W skład powiatu wchodzą:
- gminy miejskie: Piastów, Pruszków,
- gminy miejsko-wiejskie: Brwinów,
- gminy wiejskie: Michałowice, Nadarzyn, Raszyn
- miasta: Piastów, Pruszków, Brwinów,

Bliskie sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej nie wyklucza istnienia walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W regionie położone są trzy rezerwaty przyrody, 10 zabytkowych alei drzew, liczne kompleksy parkowe, stawy pęcickie, raszyńskie, walendowskie i niezwykle malownicze rzeczki. Na duże uznanie zasługuje zespół pałacowo - parkowy w Pęcicach położony w dolinie rzeki Utraty, gdzie można podziwiać stare i bardzo cenne okazy jak lipa drobnolistna mająca ponad 400 lat.
Drugim o tak dużych rozmiarach kompleksem parkowym jest Park Potulickich znajdujący się w centrum Pruszkowa. Malowniczości dodają temu miejscu liczne alejki, stawy poprowadzone przez murowane motki. Całości dopełniają drzewa zaliczane do pomników przyrody.

Tradycje ludowe Mazowsza w powiecie pruszkowskim podtrzymane są przez zespoły pieśni i tańca jak Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". Zespół Tańca Ludowego "Pruszkowiacy" a także Zespół wokalno - muzyczny "Kumy" z Komorowa.

Powiat Pruszkowski to idealne miejsce na wycieczki samochodowe, piesze, a także rowerowe.
Region posiada też dużą bazę gospodarstw agroturystycznych gdzie można wypocząć teraz w okresie letnim.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w paczce było:
- przewodnik subiektywny Powiatu Pruszkowskiego,
- 2 długopisy,
- ołówek gumowy,
- miły list,
- pluszowy miś,
 
Drugi koperta od Urzędu Gminy Dębe Wielkie - Gmina wiejska w województwie mazowieckim, powiat miński. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim.
Siedziba gminy to Dębe Wielkie. Dawniej siedzibą gminy Dębe Wielkie był Pustelnik.

Atrakcyjność turystyczna gminy Dębe Wielkie wynika z bliskiej odległości od metropolii warszawskiej i posiadania na swym terenie obszarów o dużych walorach przyrodniczo - turystycznych. Są one położone z dala od głównej trasy A2 w rejonie południowym i północnym gminy. W północnej części gminy, w rejonie wsi Kąty Goździejewskie znajdują się zalesione wydmy, których wysokość dochodzi do 20 m. W tej miejscowości w pobliżu lasu sosnowego na piaszczystych wydmach i dużego strumienia, powstały działki rekreacyjne. Podobny teren znajduje się w miejscowości Olesin, w pobliżu rzeki Długa.  Turystyka rekreacyjna rozwija się także w okolicach miejscowości Bykowizna, Ruda, Celinów i Choszczak , leżących w kompleksie leśnym, przez który przepływa rzeka Mienia. Jej nieuregulowane koryto tworzy malownicze rozlewiska pomiędzy wsiami Bykowizna i Górki. Ze względu na zwarte tam kompleksy leśne oraz walory rzeki Mienia, doskonale nadaje się do uprawiania turystyki konnej i pieszej. W miejscowości Celinów, w sezonie letnim, działa klub jeździecki skupiający młodzież z Warszawy. Szczególne zalety krajoznawcze posiada rzeka Mienia, która po otwarciu oczyszczalni w Kędzieraku, odzyskała wysoki stan czystości wody, o czym świadczą między innymi stanowiska wydr i bobrów. Nieuregulowana od Bykowizny do Górek, tworzy malownicze rozlewiska. Stanowi część kompleksu stawów, które są ostoją wielu gatunków ptaków wodnych i drapieżnych.
      Do jednych z lepiej zachowanych na terenie gminy Dębe Wielkie zespołów dworskich, gdzie zachował się zarówno dwór jak i park, jest rezydencja w Olesinie. Zespół usytuowany jest w odleglości 2 km na północ od Dębego Wielkiego. Dwór parterowy, murowany, kryty czerwoną dachówką wymaga w chwili obecnej generalnego remontu. W parku przeważa stary, 90 - letni drzewostan . Na wysepce stawu parkowego znajduje się niewielka kaplica z pol. XIX wieku.
W miejscowości Ruda, w pobliżu rzeki Mienia, znajduje się park podworski z polowy XIX wieku, założony w stylu angielskim wykorzystujący w swej kompozycji malownicze stawy, rozlewiska i kanały wodne.
         Obiektem architektonicznym charakterystycznym dla gminy Dębe Wielkie jest neogotycki kościół parafialny z 1906 roku, pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, projektu znakomitego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, usytuowany tuż przy międzynarodowej trasie A2.
Zwarte obszary leśne występują na terenie gminy w części północnej (rejon Cyganki, Ostrów Kani, Kątów Goździejewskich) oraz w części południowej (rejon Górek, Rudy, Celinowa). Są to ostoje zwierzyny płowej oraz dzików.
            Lasy i zadrzewienia zajmują ponad 1/5 powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się chronione prawem pomniki przyrody:
- dęby szypułkowe w Dębem wielkim, Ostrów-Kani, Olesinie, Rudzie, które są pamiątką po porastających niegdyś te tereny borach, od których wzięła się nazwa wsi Dębe.
- jesiony wyniosłe w Ostrów-Kani, Rudzie;
- lipy drobnolistne w Ostrów-Kani, Rudzie;
- klon srebrzysty w Ostrów-Kani;
- wiąz szypółkowy w Rudzie.
W kopercie było:
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
 
Trzecia przesyłka od Galerii Handlowej City Park - (ulica gen. Leopolda Okulickiego 9a, 37-467 Stalowa Wola) zapraszam też do polubienia: Strona FB Galerii Handlowej City Park

Galeria Handlowa City Park w Stalowej Woli to idealne miejsce na zrobienie zakupów gdzie liczne sklepy i lokalne gastronomiczne zachęcają do spotkań z rodziną i ze znajomymi.
Galeria Handlowa City Park - Najlepsza Galeria w Regionie, Najniższe ceny i Największy Wybór to Nasze atuty !
SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZMA :-)
A w przesyłce było:
- 2 smyczki,
 
Czwarta i ostatnia paczka na dziś to przesyłka od Urzędu Miasta Krasnystaw - Miasto w województwie lubelskim, powiat krasnostawski, przy ujściu rzeki Żółkiewki do Wieprza. Położone na terenie Działów Grabowieckich i Wyniosłości Giełczewskiej.
 
Zabytkowymi i najładniejszymi miejscami w mieście są:
- Barokowe budynki pojezuickie:
- Kościół św. Franciszka Ksawerego z wystrojem (sztukateria, polichromia);
- Kolegium z 1720 (w 1730 i 1902 rozbudowane, 2008 całkowity remont i przebudowa) - obecnie muzeum i biblioteka publiczna;
- Pałac biskupi z pierwszej połowy XVII wieku ufundowany przez bp. Stanisława Gomolińskiego;
- Budynek seminarium (1719 - 1739) - przebudowany w XIX i XX wieku;
- Poaugustiańskie zespoły klasztorne:
- Budynki z XIV i XVII wieku (obok zabudowań do 1816 stał zamek):
* kościół powstały ok. 1458, ufundowany przez Władysława Jagiełłę, zniszczony podczas najazdu tatarskiego, odbudowany w 1458. Przebudowany w 1826 i 1951. Kościół zachował swoją bryłę i oszkarpowane prezbiterium;
* klasztor powstały w drugiej połowie XVII wieku. W październiku 1696 został w nim pochowany ks. bp Stanisław Jacek Święcicki;
* budynki powstałe po 1826 - w 1826 rząd carski odebrał augustianom stary kościół i klasztor. W ramach rekompensaty powstały nowe zabudowania:
- Kościół Trójcy Przenajświętszej - powstały w latach 1837 - 1839;
- Klasztor - służył jako koszary wojsk carskich w okresie zaborów. W okresie międzywojennym mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Łączności. Natomiast w czasie okupacji stacjonowały w nim wojska niemieckie. Obecnie znajduje się w nim szkoła zawodowa;
- Stanowisko archeologiczne w miejscu nieistniejącego zamku w Krasnymstawie, wzniesionego w XIV wieku;
- Synagoga;
- Cmentarz żydowski;
- Ratusz miejski z okresu międzywojennego.
W mieście znajduje się także Muzeum Regionalne, zawierające zbiory z dziedzin takich jak m.in.: etnografia, historia, numizmatyka, sztuka i archeologia.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w paczce było:
- plan miasta Krasnystaw,
- 2 informatory
- 3 ulotki
- torba z materiału,
- 2 smyczki,
- opaska odblaskowa,
- długopis,
- 8 pocztówek - jedna z pozdrowieniami :-)
 
A wy co dzisiaj dostaliście ? ile mieliście przesyłek ? zapraszam do komentowania !!!