piątek, 20 listopada 2015

Piątkowe - 7 przesyłek i świętowanie 300-tnej przypinki (PIN) w mojej kolekcji !!!

Dziś jest 20.11.2015r. kiedy wróciłem do domu to zauważyłem na mojej szafce na buty stosik paczek. Naliczyłem ich 8 (6 listonosz, 1 pocztex i 1 kurier) kurcze już dawno tyle paczek nie było - było po 1,2 czy 3 ale nie 8 BARDZO MNIE TE PACZKI UCIESZYŁY.

DZIŚ W MOJEJ KOLEKCJI PRZYPINEK (PIN) POJAWIŁA SIĘ WPINKA NUMER 300
 JEST TO PRZYPINKA OD: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 
 
A co było w nich wewnątrz to zapraszam na mój dzisiejszy wpis...
 
Pierwsza przesyłka urzędowa od Urzędu Gminy Godkowo - Gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, powiat elbląski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie elbląskim. Siedziba gminy to Godkowo.

Zabytkami które warto odwiedzić w Gminie Godkowo są:
- Kościół Matki Boskiej Królowej Polski (wieś Dobry),
- Kościół Wniebowzięcia NMP (wieś Skowrony),
- Jezioro Zimnochy (wieś Zimnochy),
- Młyn wodny (wieś Klekotki),
- Kościół św. Franciszka z Asyżu (wieś Ząbrowiec),
- Kościół Trójcy Przenajświętszej (wieś Grądki),
- Kościół św. Stanisława Biskupa i Męczennika (wieś Osiek),

Gmina posiada też liczne miejsca do rekreacji przyrodniczej:
Rezerwaty przyrody:
- Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce,
Obszary NATURA 2000:
W poszczególnych częściach gminy zlokalizowane są częściowo obszary Natura 2000:
- południowa Uroczysko Markowo (PLH280032) SOO,
- wschodnia Rzeka Psłęka (PLH280006) SOO,
- wschodnia Dolina Pasłęki (PLB280002) OSO,
Obszary Chronionego Krajobrazu:
Na terenie gminy częściowo znajdują się w poszczególnych rejonach:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej - część zachodnia,
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki - część wschodnia,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W kopercie było:
- list,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!

Druga przesyłka urzędowa od Urzędu Gminy Gołcza - Gmina wiejska w województwie małopolskim, powiat miechowski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie krakowskim. Siedziba gminy to Gołcza.

Gmina Gołcza zaprasza na:
Szlak Architektury Drewnianej:
 Szlak Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim, o długości 1500 km obejmuje 237 zespołów architektonicznych od kościołów, cerkwi, kaplic i dzwonnic po spichlerze, wiejskie chałupy i szlacheckie dwory. Szlak ten przebiega również przez Gminę Gołcza.
 
Zgodnie z wytyczonym szlakiem trasy turystycznej, obiektem architektury drewnianej znajdującym się w Gminie Gołcza jest kościół w Ulinie Wielkiej.
 
 Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej pochodzi z II. poł. XVII w. Jest on jednonawowy o konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty blachą. Wyposażenie datowane jest na XVII–XVIII w. Wnętrze świątyni nakryte jest sklepieniami pozornymi: prezbiterium kolebkowym, a nawa krzyżowym.
 
Szlak Młynów Doliny Szreniawy:
Przez Gminę Gołcza przepływa rzeka Szreniawa, wzdłuż której biegnie Szlak Młynów. Warto więc zobaczyć:
 
- młyn w Przybysławicach (Przybysławice 62) - wybudowany w latach 60. XX w. na młynówce od Szreniawy (na miejscu wcześniejszego młyna drewnianego z napędem na koło wodne); pierwotnie młyn wodny (z napędem najpierw na koło, potem turbinę), potem wodno-elektryczny; murowany, dwukondygnacyjny; czytelna młynówka górna; relikty jazu; śluza robocza drewniana z zachowanym częściowo upustem jałowym; komora turbinowa betonowa; pędnia pasowa na pasy skórzane.
 
- młyn w Wielkanocy (Wielkanoc 76) - wybudowany w latach 1912-16 jako wodny młyn nad potokiem Gołczanka, napędzany kołem wodnym (nasiębiernym ze spadkiem wody na koło 6 m; doprowadzenie wody: z potoku górnego drewnianym łotokiem o długości 50 m wspartym na palach oraz z potoku dolnego młynówką ziemną), w latach 50. XX w. przerobiony na elektryczny i wkrótce potem unieruchomiony; do młyna przylega część mieszkalna; zespół drewniano-kamienny, dach kryty dachówką (zachowana oryginalna dachówka z okresu budowy młyna); zachowane: betonowa śluza robocza z lat 30., zdemontowane żeliwne elementy napędu, w tym wał napędowy i koło do transmisji pasowej, granitowy kamień ze złożenia; czytelna młynówka od potoku dolnego.
 
- młyn w Gołczy - wybudowany ok. 1950 r. na miejscu starszego założenia młyńskiego; pierwotnie wodny (turbinowy) nad potokiem Gołczanka (obecnie koryto przełożone), potem elektryczny; drewniany o konstrukcji słupowej z murowaną kondygnacją napędową i murowaną potynkowaną przybudówką, dwukondygnacyjny; betonowa komora turbinowa; wyposażenie technologiczne fabryczne z poł. XX wieku.
 
- młyn w Rzeżuśni (Rzeżuśnia 1) - wybudowany w l. 1903-6 jako wodny (turbinowy, "amerykański"); pierwotnie młyn dworski Szyców, w latach 30. żydowski - handlowy; murowany, ceglano-kamienny, czterokondygnacyjny, elewacja frontowa siedmioosiowa, elewacje szczytowe czteroosiowe; otwór spustowy dla worków nad głównym wejściem; częściowo zachowane dawne wyposażenie technologiczne z I. poł. XX wieku.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
- teczka,
- list,
 
 
Trzecia przesyłka a właściwie nagroda od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej http://www.podlaskieit.pl/ i https://www.facebook.com/podlaska.rot.
Nagroda to:
- pluszowy bocian,
- breloczek,
- folder,

Czwarta przesyłka urzędowa od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego http://wzp.pl/ i https://www.facebook.com/PomZachodnie/timeline - Województwo położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z województwem pomorskim, na południu z województwami: wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Zajmuje obszar 22 892,48 km². 31 grudnia 2014 r. miało 1,72 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Szczecin.

Co warto zobaczyć w województwie zachodniopomorski ?
W dobytku województwa znajdują się 2 parki narodowe: Woliński, oraz w połowie Drawieński. Zobaczyć też można 7 parków krajobrazowych. Cyđciowo jest to prak Barlinecko-Gorzowski, Park Cedyński, Park Drawski, Iński, Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry, częściowo Park Krajobrazowy "Ujście Warty" oraz Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa". Poza wzmienionzmi cyeđciowo atrakcjami w województwie jest 114 rezerwatow przyrody o różnej typologii.

Na obszarze województwa znajduje się także dwa obiekty, które zostały uznane za pomnik historiii, należą do nich: zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim i zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie.
Średniowieczną metrykę przedstawiają kościoły farne, ratusze i zespoły zabudowy mieszczańskiej – głównie XIX-wiecznej, ale też kamienice o metryce starszej XV–XVII-wiecznej. Odbudowywane są obecnie zespoły staromiejskie w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Kołobrzegu.

Na terenie przepięknego województwa znajduje się dość liczna grupa miast, które czytelnie zachowały mury obronne z wieżami, basztami, bramami i fosami pochodzącymi z okresu średniowiecza. W Polsce zaliczamy je do unikatowych zespołów pod względem liczby i walorów zabytkowych. Do najlepiej zachowanych i wartych odwiedzenia należą między innymi mury w Stargardzie Szczecińskim.
Wśród wyżej wymienionych zabytków zachowały się egzemplarze miejskiej architektury obronnej, jak na przykład: Brama Wałowa, Młyńska i Pyrzycka w Stargardzie Szczecińskim.

Natomiast w części ośrodków wypoczynkowych utrzymała się architektura uzdrowiskowa związana z rozwojem funkcji rekreacyjno–uzdrowiskowych, funkcje te miały początek pod koniec XIX w., głównie w pasie nadmorskim (Świnoujście, Kamień Pomorski, Dziwnów, Kołobrzeg), a także w rejonach gdzie występowały lecznicze pokłady  wód lub błot (Trzcińsko-Zdrój). Architektura ta nawiązuje do wzorców szwajcarskich i południowoniemieckich. Dziś miejscowości te nadal pełnią funkcje uzdrowiskowo–wypoczynkowe, niestety  degradacji ulega ich układ i zabudowa. Województwo zachodniopomorskie posiada chyba największą ilość zamków, które dawniej były ośrodkami władzy książąt pomorskich i biskupów.

Najstarsze obiekty sakralne pochodzą z XII–XIII wieku. Należą do nich romańskie i wczesnogotyckie kościoły granitowe. Natomiast do budowli sakralnych o największych walorach zalicza się katedra w Kamieniu Pomorskim wraz z zabudową Osiedla Katedralnego i stargardzka kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz katedra NMP w Kołobrzegu.
SERDECZNIE ZAPRASZA :-)
- list,
- dwie przypinki (PIN) kolejne do kolekcji !!!
 
Piąta przesyłka firmowa od Zakładu Metalowo Kotlarskiego  "SAS" http://www.sas.busko.pl/pl/ - Zakład Metalowo-Kotlarski SAS od początku swej działalności w 1980 roku, zajmuje się produkcją kotłów grzewczych. W miarę rozwoju firma zaczęła inwestować w profesjonalne maszyny i rozwój kadry pracowników. Rozwój firmy na miarę nowych warunków gospodarki wolnorynkowej umożliwiło przeniesienie na początku lat 90-tych do obecnej lokalizacji.

W szerokiej ofercie handlowej firmy SAS znajdują się zarówno kotły tradycyjne, przystosowane do spalania węgla oraz drewna opałowego, jak i nowoczesne, wielodobowe, automatyczne kotły z podajnikiem tłokowym oraz kotły retortowe, w których obsługa sprowadzona jest do minimum.

Kotły SAS wykonane są jako konstrukcja stalowa, spawana i przeznaczone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi normami. Szeroki zakres mocy (9÷272 kW) oraz różnorodność konstrukcji produkowanych kotłów pozwala na zastosowanie ich nie tylko do ogrzewania mieszkań w domach jednorodzinnych, ale również w większych obiektach takich jak: pawilony handlowe, usługowe, czy też budynki użyteczności publicznej itp., w których obliczeniowa temperatura wody zasilającej nie przekracza 85°C, a ciśnienie robocze 1,5 mbar. Kotły te mogą współpracować również z instalacją ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) za pośrednictwem wymiennika ciepła.

SERDECZNIE POLECAM Zakład Metalowo Kotlarski "SAS" ponieważ jest to firma która produkuje bardzo dobre i odporne na liczne uszkodzenia kotły grzewcze.Dzięki ciągłym inwestycjom prosty sprzęt został zastąpiony najnowocześniejszymi maszynami sterowanymi numerycznie, takimi jak laserowe wykrawarki oraz roboty spawalnicze. Wszystko po to, aby móc konkurować na całym świecie i zdobywać nowe rynki. Firma wykorzystuje swoje długoletnie doświadczenie i czerpiąc z najnowszych osiągnięć techniki, stale podnosi jakość oferowanych wyrobów i stara się zaspokajać wymagania swoich Klientów, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. Dzięki prostej i sprawdzonej od wielu lat konstrukcji, kotły SAS są niezawodne w eksploatacji i bardzo łatwe w obsłudze.
W przesyłce było:
- folder produktów,
- ołówek stolarski,
- zapalniczka,
- breloczek,

Szósta przesyłka od Toyota Bońkowscy (ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki k. Poznania) http://www.toyota.bonkowscy.pl/ i https://www.facebook.com/ToyotaBonkowscy/ - Autoryzowany Dealer marki Toyota. W swojej ofercie salon posiada takie modele Toyoty jak: Yaris, Prius, Prius+, Prius Plug-in, Aygo, Nowy Auris, Nowy Auris Touring Sports, Corolla, Verso, GT86, Nowy Avensis, RAV4, Land Cruiser, Hilux i ProAce - wiele z nich to modele Hybrid. Salon to nie tylko nowe samochody ale też w pełni profesjonalny serwis mechaniczny i blacharsko-lakierniczy.

SERDECZNIE POLECAM Salon Toyota Bońkowscy ponieważ jest to dobry dealer samochodowy. Firma przez długie lata swojego istnienia wypracowała sobie markę, dzięki której Klienci są zadowolenia ze swoich nowych samochodów. Wykwalikowany personel z pewnością pomoże dobrać idealny model Toyoty dla ciebie i twojej rodziny na korzystnych warunkach . Marka Toyota to sprawdzone samochody, które zaliczają bardzo mały stosunek awarii. Toyota Bońkowscy dysponują też profesjonalnym serwisem mechaniczny i blacharsko-lakierniczym.
W przesyłce było:
- tekturowe gogle do oglądania wirtualnej rzeczywistości (VR) za pomocą smartfona,
- folder reklamowy marki Toyota,
- list,

Siódma przesyłka firmowa od firmy Annaburger Polska Sp.z.o.o. (ul. Otuska 47, Wielka Wieś,
64-320 Buk) http://www.annaburger-polska.pl/ -
Firma to wyłączny importer maszyn producenta Annaburger Nutzfahrzeug GmbH na polskim rynku zaprasza Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą maszyn do transportu i nawożenia organicznego. W ofercie są również części zamienne do produktów marki Fortschritt.

Wśród oferty firmy są produkty do użytku:
ROLNICZEGO: transport, nawożenie organiczne i systemy wymienne,
CIĘŻAROWEGO: naczepy, przyczepy hakowe, przyczepy pod kontenery, nadbudowa na auta ciężarowe i naczepy na ciągniki siodłowe,
SPECJALNEGO: unihacke, dozowniki dla biogazowni i inne,

SERDECZNIE POLECAM Firmę Annaburger Polska ponieważ jest to dobry producent maszyn do transportu i nawożenia organicznego. Produkty w 100% wypełniają powierzone im prace. Firma przez wiele lat swojej działalności na rynku wypracowała sobie markę i posiada wiele zadowolonych Klientów. Annaburger Polska to też ludzie którzy z chęcią odpowiedzą na każde Państwa pytanie. 
A w przesyłce było:
- 3 foldery reklamowe,
- czapka z daszkiem,
- metrówka stolarska,
- długopis,
- list,

Osma i ostatnia na dziś paczka kurierska od firmy Isover Saint - Gobain http://www.isover.pl/ i https://www.facebook.com/isoverpl - Firma od 1993r. na polskim rynku. Produkty ISOVER w budownictwie służą do ocieplania: dachów skośnych (m.in. Super-Mata, Profit-Mata i Uni-Mata), dachów płaskich (zestawy: Złoty, Srebrny i Platynowy Dach, ten ostatni składa się wyłącznie z lekkiej wełny szklanej – nowych na rynku produktów TUP i TAURUS), stropodachów, ścian zewnętrznych (nowość do fasad wentylowanych – ISOVER Super-Vent Plus o lambdzie 0,031 W/mK i niedostępnym dotąd na rynku zakresie grubości do 180 mm), ścian działowych (Aku-Płyta, Polterm Uni), fundamentów i posadzek. Oprócz izolacji ścian i dachów materiały ISOVER wykorzystywane są również do izolacji instalacji i urządzeń technicznych oraz kominków.

Wełna mineralna do ociepleń oraz inne materiały izolacyjne ISOVER użyte zostały w wielu prestiżowych obiektach architektonicznych w różnych rejonach Polski. Do ich grona należą m.in. Zamek Ujazdowski w Warszawie, Kancelaria Premiera, wieżowiec Warsaw Trade Tower w Warszawie, Port Marynarki Wojennej w Gdyni, Rafineria Gdańska, obiekty Międzynarodowych Targów Poznańskich, Biblioteka Śląska w Katowicach, Dworzec Główny i Ośrodek Sztuki Japońskiej w Krakowie, Teatr Polski we Wrocławiu i wiele innych.

SERDECZNIE POLECAM Firmę Isover ponieważ markę wyróżnia między innymi: Innowacyjność, Bezpieczeństwo, Ochrona środowiska czy Zintegrowany System Zarządzania - ISO i OHSAS. Firma nie osiada na laurach i dalej mocno procuje na rzecz jeszcze większej satysfakcji Klientów. Marce zaufało dużo prestiżowych budynków w Polsce, dzięki produktom Isover które dobrze spełniają swoją rolę - a taka rekomendacja to coś ! Firma lubi w ISOVER tworzyć nowoczesne produkty i zawansowane technologie, czyli zapewniać ciepło, ciszę i komfort w domach.
W paczce było:
- ładny kubek,
- pendrive 8 GB,
 
A wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!