poniedziałek, 1 lutego 2016

Poniedziałkowe - 11 przesyłek urzędowo, katalogowo, nagrodowo - wpis nr. 197

Dziś mamy 1.02.2016r. gdy dziś rano obudziłem się to ujrzałem że znów w moich Siedlcach zrobiło się biało za oknem - napadała nowo warstwa śniegu tej zimy, śnieg choć dzisiejszy to szybko się rozpuszcza ponieważ temperatura jest na plusie. Jutro z uwagi na to że wyjeżdżam na jednodniowy wypoczynek z okazji ferii, paczki z dnia jutrzejszego (wtorek) mogą się pojawić dopiero pojutrze (środa). Jeżeli będę miał jutro czas i siły aby opisać wtorkowe zdobycze (mam nadzieje) to wpis pojawi się jutro - liczę na zrozumienie !!!

Dziś jak co poniedziałek mój listonosz lubi mnie zaskakiwać, dziś zameldował się u mnie w okolicach godziny 13:20 z 11 przesyłkami - już dawno 11-stka mi się nie zdarzyła SUPER, jestem też zadowolony bo w wielu przesyłkach urzędowych są nowe okazy przypinek (PIN) które zbieram i przybliżają mnie do upragnionej przypinki numer 500 !!! Dobra zero gadania i zaczynam opisywanie dzisiejszych zdobyczy, mam nadzieje że się będą podobać - zostawcie info z komentarzach...

Pierwsza przesyłka okazała się nagrodą z jednego z salonów samochodowych.
W konkursie wygrałem:
- pendrive 8 GB z logo Renault,
 
 
Druga przesyłka od Gminy Pokój - Gmina wiejska w województwie opolskim, powiat namysłowski. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie opolskim. Siedziba gminy to Pokój.

Gmina Pokój zaprasza turystów do odwiedzenia:
- Cmentarz żydowski w Pokoju,
- Kościół ewangelicki Zofii,
- Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego,
- Kościół św. Józefa Robotnika,
- Synagoga w Pokoju,
- Kolejowa wieża ciśnień,
- Stary cmentarz,
- Pastorówka,
- Dom parafialny gminy ewangelickiej,
- Domy: przy Opolskiej 11, przy 1 Maja 18, przy Brzeskiej 20, przy Wolności 36, przy Kościelnej 1, przy Namysłowskiej 5 i Mateusza,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w kopercie były:
- 2 pocztówki,

 
Trzecia przesyłka od Urzędu Gminy Nowe - Gmina miejsko - wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bochlin, Gajewo, Mały Komorsk, Mątawy, Milewko, Morgi, Osiny, Rychława, Tryl, Zdrojewo. Siedzibą gminy jest miasto Nowe.

Najpiękniejsze miejsca w Gminie Nowe są:
- Zespół dworski w Kończycach obejmujący: dwór z połowy XIX w.; park; spichrz; obora; stodoła; kuźnia,
- Kościół poewangelicki w Małym Komorsku, obecnie rzymskokatolicki filialny pod wezwaniem św. Floriana z 1904,
- Kościół pomennonicki wraz z ogrodzeniem żeliwnym w Mątawach, obecnie rzymskokatolicki pod wezwaniem NMP Królowej Polski z lat 1896-98,
- Drewniana chata holenderska w Mątawach 18 z 1811 roku,
- Zespół dworski w Milewie obejmujący: dwór z początku XIX w. przebudowany na przełomie XIX/XX w.; park z początku XIX; zabudowania folwarczne z przełomu XIX/XX w.,
- Dzielnica Starego Miasta Nowego z połowy XIV w.,
- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mateusza w Nowem z 1366 roku,
- Kościół filiajlny franciszkanów w Nowem pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe z lat 1311-50,
- Kaplica pod wezwaniem św. Jerzego z połowy XIV w., w Nowem na cmentarzu przy ul. Kolejowej,
- Cmentarz rzymskokatolicki w Nowem z II połowy XIX w.,
- Cmentarz rzymskokatolicki w Nowem z II połowy XVIII w.,
- Mury obronne z II połowy XIV w. w Nowem ul. Tylna, Pod Murami, Długa, Targowisko,
- Zamek krzyżacki z 1350 roku w Nowem,
- Wiatrak typu holenderskiego z XX w. w Nowem,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W przesyłce znalazłem:
- 3 ulotki,
- 5 małych zakładek,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
 

Czwarta przesyłka od Gminy Miasto Sieradz - Miasto w środkowej Polsce, w województwie łódzkim, powiat sieradzki, położone na Nizinie Południowowielkopolskiej, nad Wartą, w Kotlinie Sieradzkiej. Przez Sieradz biegną drogi krajowe: nr 12, S8 i nr 83 oraz linia kolejowa nr 14. Od XIV w. do II rozbioru Polski oraz w latach 1975–1998 Sieradz był stolicą województwa sieradzkiego. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Miasto Sieradz może się pochwalić wieloma pięknymi miejscami takie jak:
- Tzw. Dom Kata przy ul. Ogrodowej – budynek kryjący w sobie relikt XIV-wiecznej baszty i niewielki odcinek miejskiego muru obronnego. Jak się wydaje, w końcu XVI wieku lub – co bardziej prawdopodobne – już w XVII wieku, w oparciu o basztę wzniesiono zapewne częściowo drewniany lub szachulcowy budynek mieszkalny, z którego do dziś zachowały się murowane sklepione piwnice. Obecnie istniejący obiekt powstał w końcu XVIII, bądź na przełomie XVIII i XIX wieku, z wykorzystaniem w murach reliktu umocnień miejskich i starszych piwnic. Przed rokiem 1823 dobudowano doń nieistniejącą już dziś przybudówkę. Zastąpił ją ostatnio nowszy obiekt, wzniesiony równocześnie z remontem i adaptacją całego gmachu, który odzyskał dawny blask i świetność dzięki inwestorowi prywatnemu,
- Budynek u zbiegu ul. Dominikańskiej i Zamkowej, zwany "kamienicą pojagiellońską"; jest to najstarsza kamienica w Sieradzu, powstała w końcu XVI lub na początku XVII wieku, obecnie siedziba Muzeum Okręgowego,
- Dawny zajazd pocztowy z XIX w., obecnie siedziba m.in. Biura Wystaw Artystycznych,
- Podominikański Zespół Kościelno - Klasztorny z XIII w.,
- Kolegiata pw. Wszystkich Świętych,
- Wzgórze Zamkowe, będące pozostałością grodu kasztelańskiego, a następnie książęcego, w którego obrębie w XIII wieku wzniesiono ceglaną rotundę; w XIV wieku gród zastąpił murowany zamek królewski (starościński), wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany, rozebrany w końcu XVIII wieku,
- Staromiejski Rynek,
- Sieradzki Park Etnograficzny,
- Budynek Teatru Miejskiego, w przeszłości stajnie pocztowe;
- Oficyna dworska, tzw. "Dworek Modrzewiowy",
- Drewniany kościół pw. św. Ducha,
- Kościół pw. św. Wojciecha,
- Synagoga z l. 1819–1824, zdewastowana podczas II wojny światowej i przebudowana przez Niemców na biura;
- Zabytkowe kamienice przy ul. Dominikańskiej, Warszawskiej i Kolegiackiej,
- Garnizonowy Kościół Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi z l. 1889–1897,
- Groby powstańców z 1863 roku, żołnierzy września 1939 roku oraz grób A. Cierplikowskiego – sławnego fryzjera "Antoine'a", na miejscowym cmentarzu katolickim,
- Cmentarz żydowski,
- Neoklasyczny gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka z lat 20. XX w.,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

Sieradz - Gościnny dla rozwoju
W przesyłce było:
- informator,
- plan miasta,
- mapa,
- 5 pocztówek,
- 4 pocztówki w etui,
- zapach samochodowy,
- opaska na rękę,
- żeton do wózka,
- długopis,
- super przypinka (PIN) z dużego miasta, kolejna do kolekcji !!!

 
Piąta przesyłka od Centrum Turystyki w Malborku (Urząd Miasta Malbork) - Miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim nad Nogatem. Siedziba powiatu malborskiego.

W mieście Malbork warto zobaczyć:
- Dinopark,
- Wodociągowa wieża ciśnień (1901),
- Rejsy po Nogacie,
- Kościół zamkowy NMP,
- Rozległy trójczłonowy kompleks zamku krzyżackiego w Malborku, Ex luto Marienburg,
- Wielki refektarz i pałac wielkich mistrzów,
- Zabytkowy budynek dworca,
- Twierdza Malbork,
- Brama Garncarska,
- Brama Mariacka,
- Ratusz,
- Szpital Jerozolimski,
- Pomnik Króla Kazimierza Jagiellończyka,
- Makieta zamku,
- Kolorowa fontanna,
- Kościół MB Nieustającej Pomocy,
- Kościół św. Jana Chrzciciela,
- Kościół św. Józefa,
- Fragmenty murów miejskich,
- Zamek Niski,
- Wały Von Plauena,
- Baszta Maślankowa,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w przesyłce było:
- długopis,
- druga super przypinka (PIN) z dużego miasta, kolejna do kolekcji !!!
 
 
Szósta przesyłka od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - Powiat w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Wałbrzych. W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, gminy miejsko-wiejskie: Głuszyca, Mieroszów, gminy wiejskie: Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim i miasta: Boguszów-Gorce, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Głuszyca, Mieroszów.

Zabytkami Powiat które polecam odwiedzić przez turystów są:
- Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy,
- Gotycko-barokowy, wzniesiony w 1535 r. i przebudowany w 1723 r.; jednonawowy, na planie krzyża, ze sklepieniem kolebkowym,
- Dawny kościół ewangelicki, barokowy, z połowy XVIII wieku, z późniejszą klasycystyczną wieżą (początek XIX wieku); jednonawowy, z mansardowym dachem i bogatym wystrojem barokowym; jeden z najcenniejszych zabytków miasta, wzniesiony w stylu chłodnego, protestanckiego baroku pruskiego; nieużytkowany i niezabezpieczony, popada w ruinę, ul. Kasprzaka 13, ob. hala sportowa
- Kościół starokatolicki, obecnie kościół polskokatolicki pw. św. Pawła Apostoła, neogotycki, wzniesiony w latach 1900-1904, ul. Adama Mickiewicza 2,
- Barokowy ratusz z l. 1723-37, przebudowany w drugiej połowie XIX wieku, pl. Odrodzenia 1 – Rynek,
- Dom mieszkalny, ul. Fornalskiej 9, z końca XVIII w., przebudowany w XIX w. dom cechu gwarków, ob. dom mieszkalny, ul. Fornalskiej 31, z 1870 r.
- Szyb „Józef” – wieża nadszybowa, z 1926 r.,
- Kuźnice zespół powierzchni szybu „Witold”, z 1914 r.: nadszybie, budynek łaźni i maszynownia szybu i hala kompresorów, Gorce,
- Były klasztor Sióstr Elżbietanek z 1903 r., ul. Władysława Jagiełły 4,
- Stajnie z częścią mieszkalną z 1870/1893 r., ul. Kolejowa 33,
- Siedziba Bractwa Strzeleckiego z końca XIX w., ob. bud. produkcyjny ZPO Rafio, ul. 1 Maja 55,
- Hotel z salą koncertową z 1908 r., ob. bud. biurowo-prod. ZPO Rafio, ul. Kolejowa 13,
- Dworzec kolejowy Boguszów Gorce z 1874 r., przebudowany 1924 r., ul. Dworcowa 6,
- Dworzec kolejowy Boguszów Gorce Zachód z przełomu XIX i XX w.,
- Gorce kościół ewangelicki, ob. polskokatolicki z pocz. XX w., ul. Tadeusza Kościuszki (Gorce) – należy do parafii św. Pawła Apostoła,
- Kościół paraf. pw. Niepokalanego Pocz. NMP z 1914–1917 r., Kuźnice,
- Plebania z 1916 r., ul. Żeromskiego 23, Kuźnice,
- Kaplica mszalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i dom mieszkalny z pocz. XX wieku, ul. Górnicza 31,
- Kuźnice willa Treutla z przełomu XIX i XX w., obecnie Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2, Kuźnice,
- Kościół pomocniczy pw. Św. Barbary z 1922 r., Stary Lesieniec,
- Ruiny wieży Bismarcka,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w kopercie znalazłem:
- przypinkę (PIN) kolejną do kolekcji !!!

 
 Siódma przesyłka od Starostwa Powiatowego w Sieradzu - Powiat w Polsce (w zachodniej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sieradz. W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Sieradz, gminy miejsko-wiejskie: Błaszki, Warta, Złoczew, gminy wiejskie: Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Wróblew i miasta: Sieradz, Błaszki, Warta, Złoczew.

Powiat Sieradzki zaprasza swoich turystów do obejrzenia:
- Grób jednego z najsłynniejszych fryzjerów świata. Antoni Cierplikowski, legendarny Antoine urodził się w Sieradzu w 1884 r,
- Pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego,
- Budynek teatralny,
- Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Zajazd pocztowy,
- Kamienica pojagiellońska (XV w.),
- Niemiecki schron bojowy Ringstand 58
- Niemieckie fortyfikacje na Wzgórzu Zamkowym,
- Synagoga,
- Kościół garnizonowy,
- Gotycki kościół farny pw. Wszystkich Świętych (1370),
- Kościół cmentarny Świętego Ducha (1746),
- Dawny kościół ewangelicki,
- Gotycko-barokowy kościół podominikański (1300),
- Średniowieczny układ urbanistyczny,
- Brama Grodzka i Krakowska,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W przesyłce było:
- list,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
 
 
Ósma przesyłka od Starostwa Powiatowego w Brzezinach - Powiat w Polsce (województwo łódzkie), utworzony z części powiatu łódzkiego wschodniego z dniem 1 stycznia 2002 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. Jego siedzibą jest miasto Brzeziny.
 
Miejscami w Powiecie Brzeziński które warto odwiedzić są:
ARCHITEKTURA SAKRALNA:
- Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach,
- Zespół klasztorny Reformatów w Brzezinach,
- Kościół św. Anny w Brzezinach,
- Kościół św. Andrzeja Apostoła w Jeżowie,
- Kościół cmentarny św. Leonarda w Jeżowie,
MUZEA:
- Muzeum Regionalne w Brzezinach,
- Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie,
KOLEJ WĄSKOTOROWA ROGÓW - RAWA - BIAŁA:
- Kolej Wąskotorowa Rogów - Rawa - Biała (dawniej Rogowska Kolej Dojazdowa i Rogowska Kolej Wąskotorowa) - jedyna istniejąca w województwie kolej wąskotorowa prowadząca z Rogowa przez Jeżów i Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej. Tory kolei zostały położone w 1915 i przebudowane w 1950 roku. Na stacji w Rogowie obecnie gromadzone są zabytkowe pociągi w ramach utworzenia skansenu kolei wąskotorowych. Wstęp na nią jest bezpłatny. Znajduje się tam także drezyna ręczna dająca możliwość jazdy po stacji. Po linii kolei kursuje w każdą niedzielę od maja do września ogólnodostępny pociąg turystyczny.

A w przesyłce było:
- mapa Województwa Łódzkiego,
- 2 przypinki (PIN) choć może nie powiatowe ale liczy się że powiat bardzo chce przyczynić się do powiększenia mojej kolekcji przypinek (PIN) a to się bardzo ceni. Dwie wpinki: jedna wyjątkowa a druga choć uszkodzona w czasie wysyłki to podoba mi się,


Pierwsza przypinka jest dla mnie nowością, ponieważ nie miałem w swojej kolekcji jeszcze wpinki z dwoma zaczepami :-)
 
 
A druga przypinka (PIN) w czasie wysyłki została zgnieciona, ale spróbuje ją naprawić :-)

 
Dziewiąta przesyłka od firmy z branży samochodowej.
W przesyłce był:
- breloczek firmowy,


Dziesiąta przesyłka od firmy produkującej sejfy, szafki i regały.
A w przesyłce były:
- 2 katalogi produktów,


Jedenasta przesyłka i ostatnia na dziś od firmy z branży narzędziowej.
W przesyłce był:
- gruby katalog produktów,


Poniedziałek przyniósł mi 11 przesyłek (7 urzędowych, 1 nagroda, 1 firmowa i 2 katalogowe). W przesyłkach było aż 7 przypinek (PIN) które z miłą chęcią dołączą do mojej kolekcji - a oto nowe dzisiejsze pisny:


A wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!

6 komentarzy:

 1. GratuLAcJe, twoja kolekcja sie rozrasta

  OdpowiedzUsuń
 2. Oj przybylo tych przypinek, musze zobaczyc co kryja moje pudła i ci podesłać

  OdpowiedzUsuń
 3. Gratuluję :) Niech ta z nr 500 niedługo przybędzie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Paweł parę mi brakuje ale liczę że na dniach/tygodniach te parę co mi brakuje będą coraz szybciej ubywały i w końcu powitam pinsa nr. 500

   Usuń