piątek, 21 września 2018

Piątkowe - 7 przesyłek, na rozpoczęcie weekendu miły zestaw nowych gadżetów - wpis numer 713

Dziś mamy 21 września 2018r. Witam Was serdecznie w moim nowym wpisie na blogu w czterech językach: Hello/po angielsku, Gruess dich/niemiecku, Ahoj/słowacku i Ciao/po włosku 😁😎 Piątek to koniec roboczego tygodnia i pewnie dlatego mój listonosz przygotował dla mnie dziś większą niż zwykle zaległą ilość nowych przesyłek z całego tygodnia - łącznie otrzymałem ich 7. Choć na mojej skrzynce mailowej pojawił się tylko jeden nowy negatyw to i tak się cieszę, ponieważ otrzymałem wiadomość że mój list o autograf dotarł do adresata 😀 (oby tylko nasza kochana Poczta nie dała plamy) 😖😞

ZAPROSZENIE:
Jak się dowiecie z waszej części mojego wpisu dziś w mojej kolekcji przypinek (PIN) pojawiła się nowa 2300 "setka PIN-ów". W związku z tym chciałbym Was zaprosić już jutro na specjalny PIN-owy wpis 😉

WYDARZENIE W MIEŚCIE:
Już w tą niedziele (23 września) zapowiada się ciekawe wydarzenie w Siedlcach. Mowa tu o uroczystym odsłonięciu Pomnika Pamięci Kolejarzy Poległych na Podlasiu (Plac Zdanowskiego). Tuż po nim o godzinie 13:30 odbędzie się festyn, podczas którego przygotowane zostaną atrakcje typu: zwiedzania nowych pociągów firmy Stadler i PKP, zabawy dla dzieci, występy muzyczne i inne.


MUZYCZNY AKCENT:
Także dziś chciałbym Wam przedstawić dwie jeszcze ciepłe nowości od zespołu disco polo: TOP GIRLS - "Ostatni raz" oraz Focus - "Ona z miliona". Mi się podobają a Wam ???


I to tyle na dzisiaj 😃 czas przejść do prezentacji moich nowych przesyłek
3,2,1 GO...

PS: Z miłą chęcią poczytam nowe komentarze od Was oraz liczę na dużą ilość lajków na fanpage'u - pozdrawiam 😉😀


Pierwsza przesyłka jest od Urzędu Miasta Biała Podlaska - miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce, w województwie lubelskim, siedziba powiatu bialskiego i gminy Biała Podlaska. Drugie co do wielkości miasto we współczesnej Polsce na ziemiach, które w okresie od 1569 do 1795 w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Biała Podlaska uzyskała lokację miejską przed 1498 rokiem. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w hrabstwie bialskim w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. Miasto prywatne Królestwa Kongresowego, położone było w 1827 roku w powiecie bialskim, obwodzie bialskim województwa podlaskiego.


A w Białej Podlaskiej warto zobaczyć między innymi:
- Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów z XVII w.,
- Eklektyczne kamieniczki z końca XIX i początku XX w. przy Placu Wolności i innych uliczkach w centrum,
- Kościół pod wezwaniem Świętej Anny z 1572, dawny zbór ariański,
- Późnobarokowy pobazyliański kościół pw. Narodzenia NMP z poł. XVIII w., dawne miejsce przechowywania relikwii św. Jozafata Kuncewicza,
- Zakon Braci Mniejszych Kapucynów, dawny klasztor reformatów z II poł. XVII w.,
- Akademia Bialska założona w 1628 jako filia Akademii Krakowskiej – obecnie budynek I LO im. J.I. Kraszewskiego,
- Pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego z 1928,
- Zbiory Muzeum Południowego Podlasia, w wieży bramnej zamku,
- Drewniane wille przy ul. Narutowicza, Kolejowej, Zielonej,
- Synagogi – wybudowane w XIX i XX w. (nieistniejące),
- Cmentarz żydowski – założony w XVIII w.,
- Austeria z 1777, najstarszy dom zajezdny w mieście,
- Budynek dworca kolejowego z lat 20. XX w.,
- Budynek magistratu z 1835,
- Cmentarz niemiecko-austriacki z czasów pierwszej wojny światowej przy ul. Spacerowej,
- Pomnik 34 Pułku Piechoty przy ul. Warszawskiej,
- Cmentarz parafialny z kaplicą św. Rocha,
- Cmentarz prawosławny przy ul. Terebelskiej,
- Cmentarz jeńców włoskich,
- Cmentarz jeńców radzieckich,
SERDECZNIE ZAPRASZAM 😀

A w pierwszej przesyłce była:
- przypinka (PIN) z herbem - kolejna 2299 w kolekcji !!!


Z tego miejsca chciałbym też bardzo serdecznie podziękować pewnej osobie z Urzędu Miasta za przypinkę (PIN) oraz miły kontakt - pozdrawiam 😊

 Druga przesyłka pochodzi od Urzędu Gminy Pawłosiów - gmina wiejska w województwie podkarpackim, powiat jarosławski. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedziba gminy to Pawłosiów.


Atrakcją turystyczną gminy są zespoły pałacowo-parkowe: w Pawłosiowie (obecnie Centrum Integracji Społecznej), Cieszacinie Wielkim oraz Ożańsku (hotel i restauracja). Ponadto w gminie znajdują się liczne pomniki przyrody (np. sosna z dębem wyrastające z jednego pnia w Cieszacinie Wielkim) oraz zabytki architektoniczne zabudowy wiejskiej. Na terenie gminy działa prężnie Zespół Folklorystyczny "Pawłosiowianie", kultywujący tradycje ludowe.


SERDECZNIE ZAPRASZAM 😀
W drugiej przesyłce było:
- folder informacyjny "insygnia Gminy Pawłosiów",
- list,
- przypinka (PIN) z herbem w etui,


Tak to śmiesznie bywa, że, jak nie mam jakieś przypinki (PIN) z herbem to nie mam, a jak się jedna pojawi (np. z wymiany) to zaraz taka sama zawita z urzędu - to nic jedna z nich pójdzie na wymianę 😉

Trzecia przesyłka jest od Urzędu Gminy Tułowice - gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, powiat opolski. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie opolskim.
Siedziba gminy to Tułowice. Na terenie gminy znajduje się podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice, obejmująca obszar 16,7 ha i zagospodarowana w 100%.


Gmina Tułowice jest najmłodszą gminą województwa opolskiego – powstała w 1992 roku po dziewiętnastu latach przynależności do gminy Niemodlin. Dzięki niepowtarzalnemu położeniu geograficznemu Tułowice należą do najbardziej interesujących pod względem krajobrazowym gmin Opolszczyzny. Obszar gminy należy do obszaru chronionego Borów Niemodlińskich. Obszary takie są tworzone by skutecznie chronić zasoby naturalne przed degradacją. Właściwe ich użytkowanie zapewnia odpowiedni rozwój zwierząt i roślin oraz ich zbiorowisk. Najpoważniejszym aspektem funkcjonowania obszarów chronionych jest rekompensowanie strat, jakie ponosi przyroda w miejscach o silnej antropopresji. Wysoka lesistość, śródleśne stawy rybne  i torfowiska zapewniają wyjątkowo korzystne warunki dla bytowania dzikich zwierząt, w tym szczególnie ptaków leśnych i wodnobłotnych. Strategia rozwoju gminy zakłada ochronę środowiska naturalnego, przy jednoczesnej edukacji ekologicznej mieszkańców oraz stworzenie centrum turystyki kwalifikowanej i weekendowej. Tereny bogate w faunę, florę, tworzenie miejsc chronionych, a zarazem chętnie wykorzystywana możliwość penetrowania gminy pieszo lub rowerem sprawiły, że zostały podjęte określone zabiegi chroniące środowisko.

Wody na terenie gminy Tułowice zajmują niewielką powierzchnię, łącznie około 139 ha, z czego na stawy hodowlane przypada 110 ha. Stawy te niezależnie od wymiaru gospodarczego spełniają ważną funkcję pozaprodukcyjną – wpływają na kształtowanie mikroklimatu poprzez zwiększenie wilgotności gleby i powietrza oraz uatrakcyjniają walory miejscowego krajobrazu, służą rekreacji i wędkowaniu. Przede wszystkim stanowią jednak miejsce bytowania i żerowania licznych, w tym rzadkich i chronionych gatunków ptactwa wodno błotnego i z tej racji zasługują na szczególną formę ochrony. Jako ostoja wielu gatunków wzbogacają bioróżnorodność środowiska w wodno-błotne zbiorowiska roślinne. Przez teren gminy Tułowice przepływa Ścinawa Niemodlińska – prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej. Odwadnia ona kompleksy leśne poprzez dużą liczbę strumieni i rowów doń dopływających. Kluczową formację przyrodniczą stanowią w gminie Tułowice lasy – zajmują niemal 70 procent jej powierzchni. Wskaźnik ten należy do najwyższych na Opolszczyźnie. Zbiorowiska leśne pradawnej Puszczy Niemodlińskiej uległy już silnemu przekształceniu, bowiem naturalne drzewostany wycięto, a na ich miejscu od początku XIX wieku wprowadzono sosnę, rzadziej świerk i modrzew, a spośród gatunków nierodzimych: sosnę wejmutkę, daglezję i dąb czerwony. W borach zachowały się fragmenty drzewostanów, jak też pojedyncze drzewa z przełomu XVIII-XIX wieku, chronione jako rezerwaty bądź pomniki przyrody.
Niektóre z drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Tułowice:
* dwustuletni modrzew europejski w Szydłowie (stacja PKP),
* ponadstuletnia sosna pospolita o podwójnym pniu w Szydłowie (50 m od dworca PKP),
* trzystuletni dąb szypułkowy w Goszczowicach (oddz. lasu 195),
* ponaddwustuletnie dwie sosny pospolite w Tułowicach (oddz. lasu 55),
* ponad 250-letni dąb szypułkowy w Tułowicach oddz. lasu 9),

Ponadto za zabytek kultury uznano park w Tułowicach o powierzchni 6,6 ha. Chronione jest również stanowisko bociana czarnego, położone na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Tułowice. Obszar Gminy Tułowice jest przyjazny turystom pieszym i rowerowym. SERDECZNIE ZAPRASZAM 😀

A w trzeciej przesyłce była:
- przypinka (PIN) z herbem - KOLEJNA 2300 W KOLEKCJI !!!


 GMINIE TUŁOWICE gratuluje serdecznie że oto ich przypinka (PIN) z herbem w mojej kolekcji będę nosić zaszczytną liczbę 2300 PIN-a 😀

Czwarta przesyłka pochodzi od dużej partii politycznej - domyślacie się ???
W czwartej przesyłce znalazłem:
- notes,
- jo-jo,
- mała latarka z żetonem sklepowym,
- smyczka,


Piąta przesyłka jest od kolejnej dziś partii politycznej.
A w czwartej przesyłce były:
- 2 przypinki (PIN), (jedna zasili moje zbiory a druga pójdzie na wymianę) - kolejna 2301 w kolekcji !!!


Cieszę się bardzo z tej przesyłki ponieważ po: PIS-ie, PO, Nowoczesnej, Kukiz15, PSL, SLD, Partii Republikańskiej i Stowarzyszeniu #skuteczni jest to kolejna wpinka od partii politycznej w mojej kolekcji 😉😊:


Szósta przesyłka pochodzi od pewnego nadleśnictwa.
W szóstej przesyłce znalazłem:
- torba z materiału,
- chustka,
- grzybek odblaskowy,
- 2 smyczki,
- długopis,


Siódma i ostatnia na dziś przesyłka jest od pewnej firmy z branży budowlanej.
A w siódmej i ostatniej przesyłce były: 
- 3 smyczki,


To wszystko na dziś 😀
Na kolejny gadżetowy wpis z nowymi przesyłkami i paczkami zapraszam już wkrótce...