czwartek, 13 sierpnia 2015

Czwartkowa - dwójka

Dziś 13.08.2015r. dostałem dwie przesyłki, trochę później niż zwykle zamieszczam mój wpis dlatego że nie miałem czasu wcześniej - zaganiany dzień dzisiaj miałem i taki zapowiada się jutro.
Ale wracając do paczek to wyglądają one tak...

Pierwsza przesyłka od Urzędu Gminy w Krasiczynie - Gmina wiejska w województwie podkarpackim, powiat przemyski. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedziba gminy to Krasiczyn.

Fajne miejsca które warto zobaczyć w Krasiczynie są:
- Ścieżka przyrodniczo-kulturowa pn. „Do Ralla”,
Ścieżka przyrodniczo-kulturowa pn. „Do Ralla” znajduje się na terenie nadleśnictwa Krasiczyn, leśnictwa Prałkowce i gruntach nieleśnych gminy Krasiczyn. Trasa rozpoczyna się przy moście na Sanie i zawiera dziesięć przystanków, które opisują walory ciekawych i osobliwych miejsc. Pokazuje m.in.: okazałą aleję dębową, piękne krajobrazy Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, a także zabytki, tj. cmentarz żydowski, schrony bojowe punktu oporu „Krasiczyn”, które wchodziły w skład linii „Mołotow”, płytę nagrobną z piaskowca, która upamiętnia życie i śmierć konia Leona Sapiehy Ralla, jak również ruiny stajni książęcej. Ścieżka oznaczona jest biało-czerwonymi kwadratami na drzewach lub zielonymi strzałkami. Czas jej przejścia wynosi około trzech godzin.
- Renesansowy zamek w Krasiczynie,
Zamek w Krasiczynie to jedna z ciekawszych budowli renesansowych w Polsce. Jego ozdobą są ogromne sgrafittowe dekoracje na ścianach m.in. z doskonale zachowanymi portretami królów i scenami myśliwskimi. Szczególnie warto zobaczyć imponujący dziedziniec i cztery okrągłe baszty: Boską, Papieską, Królewską i Szlachecką. W tej pierwszej mieści się kaplica, porównywana z kaplicą Zygmuntowską znajdującą się na Wawelu. Spacer po rozległym parku i najbliższych okolicach umożliwia podziwianie przepięknego gmachu w całej jego okazałości.
- Głaz pamięci,
Głaz pamięci z tablicą znajduje się w centrum miejscowości, na wzniesieniu obok parkingu. Upamiętnia on funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i członków ORMO, którzy polegli w walce o utrwalenie władzy ludowej w latach 1944-1947. Został ufundowany przez społeczeństwo gminy Krasiczyn w 1976 roku.
- Figura św. Jana Nepomucena,
Przed wybuchem II wojny światowej na gruncie, który należał do rodziny Sapiehów, nieopodal tartaku, stała XVIII-wieczna, dwumetrowa rzeźba św. Jana Nepomucena, którą wykonano w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej. W czasie II wojny światowej została ona zniszczona i zepchnięta do rowu przez wojska radzieckie. Dopiero w 1973 roku została wydobyta i przewieziona na plebanię bez głowy, ręki i podstawy. Renowację rzeźby zlecono rzeźbiarzowi Waldemarowi Rokowskiemu, który ze względu na swoją chorobę wycofał się z umowy. Wskutek trudności finansowych figura nie została odnowiona, a w miejscu zniszczonej rzeźby na kamiennym cokole postawiono krzyż. Dopiero dzięki inicjatywie i ofiarności mieszkańców Krasiczyna-Komary w miejscu zabytkowej, XVIII-wiecznej figury umieszczono kopię wykonaną z żywicy poliuretanowej w firmie "Arkadia" Józefa Siwonia z Łowiec. Uroczyste poświęcenie nastąpiło w 2005 roku.
- Kapliczka św. Jana z Dukli na Komarze,
Kapliczka św. Jana z Dukli na Komarze została wzniesiona około 1850 roku przez jednego z książąt Sapiehów jako wotum, jak głosi miejscowa legenda, za cudowne uzdrowienie ciężko chorej żony. Według opowieści najstarszych mieszkańców przed wojną była to piękna, murowana kapliczka ze sklepieniem z cegieł oraz pomalowana na niebiesko ze złotymi gwiazdami.
- Kościół św. św. Barbary i Marcina (1760),
Kościół św. św. Barbary i Marcina (1760) z dzwonnicą.
- Cmentarz żydowski,
Cmentarz żydowski znajduje się na zboczu góry pod lasem. O społeczności żydowskiej w Krasiczynie niewiele zachowało się informacji. Przed wybuchem I wojny światowej na tym terenie parafii mieszkało siedemdziesięciu Żydów, a 1921 roku trzydzieści dwie osoby. Spadek ten był spowodowany emigracją do Stanów Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej cmentarz został zniszczony przez okupanta hitlerowskiego. Dzięki inicjatywie ówczesnego proboszcza parafii Stanisława Bartmińskiego i Klubowi Miłośników Fortyfikacji oraz miejscowej młodzieży akcja porządkowania krasiczyńskiego kirkutu rozpoczęła się 13 maja 2000 roku. Nekropolia została ogrodzona drewnianym płotem. Na cmentarzu został ustawiony obelisk z tablicą, który upamiętnia krasiczyńskich Żydów. Na tablicy jest wyryty napis w trzech językach - angielskim, polskim i hebrajskim - który brzmi: „Cmentarz Gminy Żydowskiej w Krasiczynie do roku 1941. Pamięci Starszych Braci w Wierze”.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce znalazłem:
- pocztówka,
- mapka gminy,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
 

Druga przesyłka od Gminy Rzgów - Gmina miejsko - wiejska w województwie łódzkim, powiat łódzki wschodni. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łódzkim. Siedziba gminy to Rzgów.
 
Pod względem przyrodniczym największą wartość prezentuje dolina Neru z trzcinowiskami, łąkami z ziołoroślami stanowiącymi miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt bezkręgowych płazów i ptaków.
Ważnym elementem krajobrazu Gminy są liczne przydrożne krzyże i kapliczki. Zadbane i ukwiecane świadczą o przywiązaniu mieszkańców wsi i miasta do tradycji i religii. Kapliczki - choć w większości wykonane lub odbudowane w nowoczesnym stylu - stanowią łagodny i nostalgiczny element kulturowego krajobrazu.
Polecam do obejrzenia:   
- barokowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1630r.),
- brama przy kościele św. Stanisława,
- miejskie zabudowania,
- wieża kościoła parafialnego,
- zabudowania południowej pierzy Nowego Rynku,
- park im. Adama Mickiewicza,
- cmentarz wojenny w Starej Gadce,
- cmentarz ewangelicki w Czyżeminku,
- obelisk w parku na Placu 500-lecia,
- nagrobki na cmentarzu w Starej Gadce,
- dawny kościółek ewangelicki w Kalnie,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- informator Gmina Rzgów,
- ulotka,
- mapka gminy,
- 14 broszur Questing Quiz,
 
A wy co dzisiaj dostaliście ? ile paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz