poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Poniedziałkowe - 11 paczuszek (1 z 2)

Dziś jest 24.08.2015r. dostałem od listonosza aż 11 paczek i muszę przyznać są bardzo fajne.
Podzielony na dwie części (1 z 2)
Zapraszam do zapoznania się co one zawierały...

Pierwsza przesyłka od Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz - Gmina wiejska w województwie śląskim, w powiat żywiecki. Gmina leży w granicach trzech mezoregionów: Kotliny Żywieckiej (centralna część gminy), Beskidu Śląskiego (zachodnia część gminy) i Beskidu Żywieckiego (wschodnia część gminy). W skład gminy wchodzą następujące wsie (sołectwa): Radziechowy, Wieprz, Przybędza, Juszczyna, Brzuśnik i Bystra. Znajdują się tu liczne trasy turystyczne. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim. Siedzibą organów gminy jest sołectwo Wieprz.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w kopercie był:
- list z odmową przesłania darmowych materiałów promocyjnych,


Druga przesyłka od Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej - Gmina wiejska u podnóża Babiej Góry w województwie małopolskim, powiat nowotarski. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedziba gminy to Lipnica Wielka.

Zabytkami Gminy Lipnicy Wielkiej są:
Kościół - w 1627 roku stał tutaj drewniany kościółek, który sprzedano do Chyżnego ok. roku 1770. Nowa świątynia została wzniesiona w 1769r. w stylu późnobarokowym, charakterystycznym dla Górnych Węgier. Legenda głosi, iż wybudowano go za zbójnickie dukaty w miejscu szubienicy i śmierci orawskiego zbójnika Białonia.
Figury kamienne - ważnym elementem Lipnicy Wielkiej są przydrożne figury kamienne. Chroniły one mieszkańców przed kataklizmami i złem, były fundowane również jako dziękczynienie. Do chwili obecnej zachowało się ich 6 plus jedna drewniana. Są to Drewniana figura Jana Nepomucena stojąca w murowanej kapliczce na skraju wsi u wylotu starej drogi na Chyżne. Kapliczka ta ufundowana została przez okolicznych gospodarzy pomiędzy poł. XVIII wieku a 1779 rokiem. Reszta figur jest wykonana przez mistrzów z Białego Potoku na środkowej Orawie. Najstarsza to Figura św. Rodziny na placu przed kościołem z roku 1759 ufundowana przez plebana wsi Niżna Ignacego Jabłońskiego. Wieńczy ją figura Królowej Marii Niepokalanej. Na skrzyżowaniu dróg: do Rabczyc, do Lipnicy Małej i ku Babiej Górze stoi ufundowany w roku 1761 przez administratora lipnickiej parafii Ignacego Wilczka czworoboczny słup poświęcony głównie kultowi św. Jakuba Większego zwany słupem jakubowym lub Figurą św. Jana Nepomucena . W roku 1777 w miejscu dawnego ołtarza drewnianego kościoła (na cmentarzu przykościelnym) postawiono kamienny krucyfiks i figurę Matki Boskiej przebitej Mieczem Boleści. W roku 1818 gospodarz Andrzej Karlak ufundował podobną Figurę - krucyfiks przy drodze, nieopodal swego domu na roli Sołtystwo Niżne (obecnie "Na Spyrkowym Polu", gospodarstwo Wendelina Spyrki) w podzięce za ocalenie przed pożarem. Była to pierwsza fundacja indywidualna, chłopska. W roku 1855 bogaty Ignacy Kupczyk ufundował w Murowanicy u wylotu drogi na Bobrów krucyfiks z Figurą Marii Bolesnej. Przy niej odmawiano procesyjne modlitwy na Wszystkich Świętych. W roku 1862 na cmentarzu grzebalnym ufundowano w roku 1862 Figurę-krucyfiks przedstawiającą Matkę Boską Bolesną oraz ciało Chrystusa z nogami przebitymi gwoździem.
Dzwonnice - dzwonnice były niegdyś bardzo popularne na całej Orawie, Spiszu i Podhali. Budowano je niewielkich rozmiarów, z ostrym dachem. Dzwonów używano m.in. do odpędzania burzy, oznajmiania śmierci. W Lipnicy Wielkiej po sposobie dzwonienia można było rozpoznać wiek i stan cywilny zmarłego. W naszej gminie zachowały się obecnie 4 dzwonnic: w Murowanicy, Skoczykach, Przywarówce i Kiczorach.

Gmina posiada też szlaki turystyczne takie jak:
- Jabłonka - Wiertelowski Dział - Lipnica Mała - Kiczory - Zosiakowa Polana - Polana Stańcowa - Babia Góra. Czas przejścia ok.7 godz.
 - Zawoja Centrum - Zawoja Widły - Siedziba BPN - Markowe Szczawiny - Przełęcz Brona - Diablak - Polana Stańcowa - Lipnica Wielka-Centrum (scieżka dydaktyczna). Czas przejścia ok. 7 godz.
- Polana Stańcowa - granica państwa - gajówka Hviezdosłava - chata Slana Voda. Czas przejścia - ok. 2 godz.
- Polana Stańcowa - Rajsztag - Zubrzyca Górna Ochlipów (dawny Pański Chodnik). Czas przejścia ok. 2 godz.- Polana Stańcowa - Rajsztag - Hala Śmietanowa - Przełęcz Lipnicka. Czas przejścia ok. 2 godz.
SERDECZNIE ZAPRASZMA :-)
A w przesyłce było:
- informator,
- pocztówka,
 
Trzecia przesyłka od Urzędu Gminy Płońsk - Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia ogólna to 127 km2. Gmina obejmuje ogółem 42 miejscowości, które zamieszkuje 7140 mieszkańców. Największe wsie to: Szerominek – 547 mieszkańców, Arcelin – 380, Skarżyn – 388, Bońki – 335 i Siedlin – 320,

Na terenie Gminy Płońsk zbiegają się dwa bardzo ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszym jest droga nr 7 relacji Chyżne – Warszawa – Gdańsk, a drugim droga nr 10 Siedlin – Szczecin. Droga ta dodatkowo jest szlakiem łączącym stolicę z Toruniem i Bydgoszczą.
Dominującą działalnością gospodarczą na terenie Gminy Płońsk jest rolnictwo, którym zajmuje się 3895 osób, czyli ponad 54% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Działalność gospodarczą prowadzi 376 przedsiębiorców.
Gminy posiada też piękne krajobrazy - gdzie się przy nich dobrze odpoczywa.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce znalazłem:
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
Czwarta przesyłka od Urzędu Gminy Sitkówka - Nowiny -  Gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, powiat kielecki. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie kieleckim. Siedziba gminy to Nowiny (do 31 grudnia 2011 oficjalnie Osiedle Nowiny).

Atrakcje geoturystyczne w najbliższej okolicy gminy Sitkówka - Nowiny:
REZERWATY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ:
- Jaskinia Raj krasowy system jaskiniowy z bogatą o piękną szatą naciekową,
- Góra Zelejowa formy skalne z najpiękniejszymi przykładami wietrzenia krasowego wapieni dewońskich,
- Moczydło odsłonięcia skał dewonu permu i triasu z interesującymi zjawiskami mineralizacji pozostałościami historycznego górnictwa kruszcowego,
- Biesak - Białogon wychodnie skał ordowickich i kambryjskich wykazujących wiele ciekawych zjawisk tektonicznych,
- Chelosiwa Jama różnorodne formy krasu wraz z najdłuższym w regionie świętokrzyskim systemem jaskiniowym,
- marmurołom "Zygmuntówka" nieczynny kamieniołom zlepieńców permu którego początki eksploatacji sięgają XVI wieku,

Walorami turystycznymi Gminy są:
Najbardziej interesujące obiekty kulturowe to stare wille i domki letniskowe w Trzciankach i Zagrodach wraz z ich historycznym układem oraz pozostałości młynów wodnych nad Bobrzą w Trzciankach, Markowiźnie i czynny w Kowali. Na uwagę zasługują przydrożne kapliczki w Szewcach i Woli Murowanej oraz zespół dworsko - folwarczny z XIX wieku w Zgórsku z zabytkowym parkiem. Szczególną uwagę należy zwrócić na historyczne ślady działalności górnictwa kruszcowego i tzw. "marmurów chęcińskich". Liczne powierzchniowe i podziemne wyrobiska górnicze można zaliczyć do zabytków techniki górniczej.
Turystyka sportowa Gminy:
Niskie góry i wybitne walory krajobrazowe sprzyjają uprawianiu turystyki pieszej. Przez teren Gminy przebiega znakowane szlaki turystyczne: czerwony z Chęcin do Kielc, niebieski z Chęcin do Łagowa, czarny z pasma Zgórskiego do Piekoszowa, Świętokrzyski Szlak Archo-Geologiczny oraz przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4 H w okolicach Nowin.
W części zachodniej odznaczającej się dużą lesistością, przebiegają trzy znakowane szlaki rowerowe: niebieski  Piekoszowa przez Zawadę do Gałęzic, czarny - Rowerowy Szlak Architektury Obronnej przez Szewca - Jaskinię Raj do Chęcin i żółty - szlak rowerowy "Miejsca Mocy" z Kielc przez Zawadę do Małogoszczy. Do uprawiania turystyki rowerowej idealnie nadaje się pasmo Zgórskie z siecią pieszych szlaków turystycznych.
Sitkówka-Nowiny - gmina wykuta w kamieniu
W przesyłce znalazło się:
- informator,
- długopis,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!
Piąta przesyłka od Gminy Rakszawa - Gmina wiejska w województwie podkarpackim, powiat łańcucki. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie rzeszowskim.
Siedziba gminy to Rakszawa.

Miejscami do odwiedzenia w Gminie Rakszawa są:
JULIN: Altanka dębowa, Wnętrze sali reprezentacyjnej i Stadnina koni,
BRZEŻNIK: To ulubione miejsce spacerów w Rakszawie. Ten ciekawy obszar krajobrazu zabytkowego stanowił niegdyś integralną część założeń krajobrazowo - parkowych Ordynacji Łańcuckiej. Potoccy weszli w posiadanie tych terenów prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku i doceniając piękno zakątka założyli tu park - staw w Brzeźniku,
Rezerwat przyrody "Wydrze": Wydrze należy do Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Znaczny udział w tym terenie mają gleby piaszczyste, słabo gliniaste, piaszczyste naglinowe i naiłowe oraz gleby wytworzone z glin zwałowych. Dominują tu lasy liściaste, grądowe i mieszane oraz reliktowe stanowiska lasów bukowo-jodłowych (Pietruskowa Góra - Julin),

Rakszawa
- kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, 1880-82,
- dzwonnica, 1889,
- karczma, drewn., 1 ćw. XIX,
- budynek gospodarczy, drewn., 1 ćw. XX,
- zespół myśliwski, 1880,
- pałacyk myśliwski, drewn.
- służbówka, drewn.
- kuchnia, drewn.
- lodownia, drewn.
- park
- aleja modrzewiowa,
- zespół folwarczny „Brzóza”,
- budynek folwarczny, 1846
- rządcówka, 1908
- stodoła, drewn.-mur., 1920
- kapliczka, drewn., 2 poł. XIX,
SERDECZNIE ZAPRASZMA :-)
A w przesyłce było:
- 2 pocztówki,
- list,
 Szósta przesyłka od Urzędu Miasta Gorlice - Miasto w województwie małopolskim, siedziba gminy wiejskiej Gorlice i powiatu gorlickiego. Przed 1945 r. Gorlice należały do województwa krakowskiego, po zakończeniu II wojny światowej weszły w skład nowo utworzonego województwa rzeszowskiego. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa nowosądeckiego. Gorlice leżą na północnej granicy Beskidu Niskiego, przyległą zachodnią część Beskidu Niskiego powszechnie nazywa się Beskidem Gorlickim. Najwyższy szczyt Gorlic stanowi wzgórze o nazwie Łysa Góra (441 m n.p.m.).

Jest wiele miejsc w mieście Gorlica co warto zobaczyć i zwiedzić np.:
1)Rynek,
2)Ratusz,
3)Bazylika,
4)Dwór Karwacjanów,
5)Liceum im. M.Kromera,
6)Muzeum Regionalne,
7)Kapliczka z XVII w.,
8)Getto Żydowskie,
9)Cmentarz Parafialny,
10)Cmentarz Wojenny nr. 91,
11)Park Miejski,
12)Kapliczka na Zawodziu,
13)Cerkiew Prawosławna,
14)Pałac Długoszów,
15)Skansen Naftowy,
16)Gorlicka Golgota,

Miasto posiada też bogatą bazę noclegową, gdzie w tym Pięknym mieście jest gdzie wypocząć i co zwiedzić !!!
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W przesyłce znalazłem:
- 2 ulotki,
- 2 pocztówki,
- 2 przypinki (PIN) w tym jedna prostokątna - takiej jeszcze nie miałem - kolejne do kolekcji !!!

 
ZAPRASZAM DO DRUGIEJ CZĘŚCI MOJEGO DZISIEJSZEGO WPISU :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz