piątek, 13 listopada 2015

Piątkowe - 4 przesyłki

Dziś mamy 13.11.2015r. (!!! piątek 13-tego !!!) może dla kogoś pechowy ale ja w to nie wieżę. Uwierzyłem w to jak dziś zapukał do mnie listonosz, który miał dla mnie 3 przesyłki.
Co było w nich w środku to zapraszam na dzisiejszy mój wpis...

Pierwsza przesyłka urzędowa od Urzędu Miasta Szczebrzeszyn - Miasto w województwie lubelskim, powiat zamojski, nad rzeką Wieprz, 5294 mieszkańców (stan na rok 2011). Niegdyś gród obronny na trakcie kijowskim. W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego.

Każdą osobę która odwiedzi miasto Szczebrzeszyn zapraszam do odwiedzenia:
- Kościół parafialny św. Katarzyny z XVII wieku w stylu barokowym, klasztor franciszkanów z XVII-XIX w. (ob. szpital)
- Kościół parafialny św. Mikołaja z XVII wieku w stylu barokowym, dzwonnica z kaplicą, cmentarz przykościelny, figura NMP i ogrodzenie z bramką,
- Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, należąca do parafii w Zamościu; najstarsza czynna świątynia prawosławna w Polsce,
- Synagoga w Szczebrzeszynie z XVII w.,
- Cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie,
- Pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie,
- Ratusz w Szczebrzeszynie,
- Pałac Zamoyskich w Klemensowie, przebudowany w XIX wieku,
- Ruiny zamku z pozostałościami kamiennej kwadratowej wieży oraz suchymi fosami (teren prywatny.),
- Kaplica św. Leonarda z 1908 roku i cmentarz katolicki,
- Młyn wodny z pocz. XX w.,
- Układ urbanistyczny,
- Dom dyrektora cukrowni „Klemensów”, ul. Słodka 1, XIX/XX, w którym obecnie znajduje się Restauracja Klemens oraz Muzeum Skarbów Ziemi i Morza,
- Szkoła z 1819 roku (ob. Liceum), ul. Zamojska 70,

Osoby które lubią odpoczywać i być jak najbliżej przyrody zapraszam:
Szlak Renesansu Lubelskiego - Szlak stworzony przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną w maju 2013 r. w celu promocji dziedzictwa architektury regionu lubelskiego i renesansu lubelskiego. Szlak łączy 42 zabytkowe obiekty, głównie sakralne, posiadające wyraźne cechy charakterystyczne dla renesansu lubelskiego. Na trasie szlaku znajduje się 250 tablic drogowych w języku polskim i angielskim informujących o przebiegu szlaku.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w kopercie była:
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!


Druga przesyłka urzędowa od Starostwa Powiatowego Złotów - Powiat w północnej Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Złotów. Jest najdalej wysuniętym powiatem na północ w Wielkopolsce oraz pod względem wielkości trzecim w Wielkopolsce i dwudziestym drugim powiatem w Polsce.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Złotów, gminy miejsko-wiejskie: Jastrowie, Krajenka, Okonek, gminy wiejskie: Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów i miasta: Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek.

Powiat bardzo bogato wyposażony jest w miejsca przyrodnicze dla każdego turysty:
Nad największymi jeziorami powiatu ulokowane są ośrodki wczasowe. Tam też coraz chętniej stawiają swoje domki wypoczynkowe prywatni właściciele. Jednym z najładniejszych jezior, pięknie położonym, stanowiącym doskonałe łowiska dla wędkarzy jest jezioro Borówno. W położonym niedaleko Złotowa nad tym jeziorem znajduje się miejscowość Kujan w gminie Zakrzewo. Od lat stanowi letnisko tak dla mieszkańców powiatu jak też przybywających tu z całego kraju turystów.
Miłośników czynnego spędzania czasu nad wodą zapewne przyciągnie do powiatu złotowskiego możliwość zorganizowania spływów kajakowych rzekami: Gwdą, Rurzycą, Płytnicą i Głomią. Wszystkie spływy zapewniają cały szereg atrakcji i przepiękne widoki dzikiej przyrody

Dla miłośników przyrody ciekawą może być wycieczka w okolice Czarciego Stawu, gdzie zobaczyć można rzadko występującą w naszym kraju roślinność stepową, warto wybrać się do rezerwatu "Kozie Brody" w gminie Złotów oraz do Szwajcarii Kielpińskiej.dzi
Na terenie powiatu złotowskiego nie ma zbyt dużo zabytków z dawnych czasów. Godnym polecenia jest barokowy kościół z XVII wieku w centrum Złotowa, szachulcowe kościoły w Wielkim Buczku i Tarnówce. W Krajence natomiast zobaczyć można klasycystyczny pałac Sułkowskich, w którym dzisiaj mieści się publiczne gimnazjum oraz pałac Działyńskich w Złotowie - dzisiaj siedziba Nadleśnictwa Złotów. Neogotyckim pałacem poszczycić się może Radawnica. Działa w nim Uniwersytet Ludowy

Szlaki turystyczne w Powiecie Złotowskim:
SZLAKI PIESZE:
1. Szlak żółty
 - Złotów - Stawnica - Prochy - Zakrzewo - jezioro Borówno - Kujan (29 km),
 2. Szlak niebieski - wokół Złotowa:- Złotów - jezioro Zaleskie - Błękwit - Złotów (13 km),
 3. Szlak czarny:- Radawnica - Józefowo - Krzywa Wieś - Kiełpin (19 km),
4. Szlak czerwony - szlak dwudniowy z możliwością noclegu w Złotowie lub Radawnicy:
- Krajenka - Wąsosz - Święta - Złotów - Zalesie - Radawnica - Brzuchowa Góra - Krzywa Wieś - Grodno - Lędyczek (46 km),
Do ciekawszych szlaków nie oznakowanych należą:
- Głubczyn - jezioro Wapińskie - jezioro Płotki (częściowo poza Powiatem Złotowskim) - 15 km,
- Tarnówka - Osówka - Piecewo - 10 km,
- Wersk - dolina Łobzonki - Rudna - 12 km,
- Górka Klasztorna - Kunowo - Sławianowo (początek w powiecie pilskim) 9 km
Marta,
TRASY SAMOCHODOWE:
Trasa północna
 Złotów - Jastrowie - Podgaje - Okonek - Lędyczek - Radawnica - Kiełpin - Debrzno - Lipka - Wielki Buczek - Osowiec - Zakrzewo - Stara Wiśniewka - Stawnica - Złotów (135 m),
Trasa południowa:
Złotów - Kujan - Rudna - Łobżenica - Górka Klasztorna - Sławianowo - Buntowo - Krajenka - Tarnówka - Osówka - Piecewo - Górzna - Złotów (85 km),
SZLAKI ROWEROWE I TRASY WODNE

Odwiedzającym powiat złotowski turystom warto polecić spędzenie czasu w kilku urokliwych zajazdach jak choćby w "Tęgoborze" w Grudnej czy też w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym "Zabajka" w Stawnicy. W Drożyskach Małych natomiast przez cały rok czynny jest pensjonat państwa Janczewskich.
Nie brakuje także coraz popularniejszych wśród turystów gospodarstw agroturystycznych. Na terenie powiatu złotowskiego działa już 13 takich gospodarstw, najbardziej znane położone są w gminach Lipka i Zakrzewo.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w kopercie były:
- 2 przypinki (PIN) kolejne do kolekcji !!!


Trzecia i ostatnia przesyłka na dziś od Nadleśnictwa Karwin (ul. Pierwszej Brygady 18, 66-530 Drezdenko) http://www.karwin.szczecin.lasy.gov.pl/ - Nadleśnictwo Karwin położone jest w województwie lubuskim, na terenie powiatów: Strzelecko-Drezdeneckiego, Gorzowskiego i Międzyrzeckiego, gmin: Drezdenko, Santok, Skwierzyna. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 23 485,48 ha, w jego skład wchodzi jeden obręb ewidencyjny - obręb Karwin.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa położone są w III Krainie Wielkopolsko – Pomorskiej, Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej, Mezoregionu Puszczy Noteckiej.
Pod względem fizycznogeograficznym obszar Nadleśnictwa znajduje się w Regionie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, Mezoregionie Kotliny Gorzowskiej.

Nadleśnictwo Karwin może się pochwalić pięknymi rezerwatami przyrody takimi jak:
"LUBIATOWSKIE UROCZYSKA" - o powierzchni 188,42 ha, z czego 65,99 ha stanowi jezioro Lubiatówko. Powołany został dla ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, a także ochrony biotopu ptaków wodno-błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością.
"ŁABĘDZINIEC" - o powierzchni rezerwatu wynosi 2,90 ha, obejmującym pięć malowniczo położonych wysp na jeziorze Lubiatówko. Przedmiotem ochrony jest zachowanie ze względu naukowych i dydaktycznych siedlisk stanowiących miejsce rozrodu i przebywania ptactwa wodno-błotnego, a w szczególności łabędzia niemego, czapli siwej, żurawia i kormorana czarnego.
"CZAPLISKO" - o powierzchni 2,85 ha, położony na zachodnim brzegu jeziora Łąki. Utworzony w celu ochrony kolonii lęgowej czapli siwych, które gniazda założyły w koronach starych sosen. Z czasem ptaki opuściły to miejsce. Obecnym celem ochrony jest zachowanie boru sosnowego naturalnego pochodzenia będące w wieku przekraczającym 200 lat.
"CZAPLENICE" - o powierzchni 7,59 ha. Utworzony w 2002 roku w celu zachowania naturalnego fragmentu boru sosnowego z kolonią czapli siwej. Zlokalizowany jest na półwyspie pomiędzy jeziorem Solecko a Lubiatówka.
" GOSZCZANOWSKIE ŻRÓDLISKA" - o powierzchni 22,61 ha, obejmujący południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego. Celem ochrony jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory i fauny.

Leśna ścieżka edukacyjna "Lubiatowskie Uroczyska" w Gościmiu prowadzi przez najciekawsze i najpiękniejsze miejsca rezerwatu przyrody. Przemierzając ścieżkę mamy szansę zaobserwować pływające łabędzie, krzyżówki, perkozy, łyski, gągoły oraz liczne ptaki drapieżne. Podziwiając otoczenie piękne krajobrazy mamy jednocześnie możliwość obserwacji wpływu człowieka, w tym pracy leśnika, na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych.
Jednymi z ciekawszych miejsc na ścieżce są źródliska zasilające wody jeziora Lubiatówko oraz dąb bezszypułkowy który został uznany za piękny pomnik przyrody.

Miejscami godnymi zainteresowania są:
- kolonia kormoranów na jednej z wysp jeziora,
- liczne zatoczki umożliwiające obserwacje zimorodków, czatujących czapli a po zmierzchu dające również możliwość dostrzec pływające bobry,
- wytrwali wędrowcy mają szansę odpocząć przy ognisku na wspaniałej wiacie edukacyjnej znajdującej się na końcu ścieżki,
- z udostępnionych przy trasie tablic edukacyjnych możemy zdobyć cenne informacje na temat otaczającej nas przyrody.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- 2 foldery,
- 6 pocztówek,
- opaska odblaskowa,
- mała fajna latarka,
- 2 ołówki zakończone drewnianymi figurkami,
- 3 przypinki,
 
Miał to być koniec ale gdy wróciłem dziś z Galerii Handlowej w moim mieście i po wyniesieniu śmieci - w swojej skrzynce znalazłem jeszcze jedną przesyłkę (inny operator pocztowy):
 
Czwarta przesyłka urzędowa od Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - Powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Rzeszów. Powiat ten wchodzi w skład obszaru metropolitarnego miasta Rzeszowa.
 
Powiat może się pochwalić zabytkami takimi jak:
- Zabudowy rynków miejskich w Głogowie Młp., Tyczynie, Błażowej, Dynowie i Sokołowie Młp.,
- Spichlerz w Zgłobniu (XVI w.),
- Ruiny zamku w Dąbrówce Starzeńskiej (XVI w.),
- Pałac rodziny Wodzickich w Tyczynie  otoczony parkiem z pięknym starodrzewiem (II poł. XIX w.),
- Późnobarokowy pałac wzniesiony przez Teodora Konstantego Lubomirskiego w Boguchwale (I poł. XVIII w.),
- Dawny dworek myśliwski rodziny Okocimskich w Kamieniu (XIX w.),
- Zespół dawnego pałacu Lubomirskich w Łące (XVI w.),
- Sanktuarium Maryjne w Borku Starym (kościół zbudowany w latach 1684 – 1726, klasztor wzniesiony w latach 1712 – 1738), Niechobrzu, Hyżnem i Chmielniku,
- Kaplica myśliwska pw. Św. Huberta w Miłocinie (XVIII w.),
- Kirkuty w Sokołowie Młp., Tyczynie, Dynowie. 
- Parki dworskie i pałacowe znajdujące się w miejscowościach: Łąka, Dąbrowa, Boguchwała, Babica, Tyczyn, Bachórz i Dąbrówka Starzeńska,
- Zespoły podworskie i pałacowe w miejscowościach:
Zabytkowe zespoły podworskie i pałacowe: Pałac Lubomirskich w Boguchwale, Zespół Pałacowy Grabińskich w Czudcu, Dwór w Trzcianie, Pałac Barokowy w Łące, Dwór Rudnej Wielkiej, Dwór Jarochowskich w Babicy, Dwór w Błażowej, Dąbrówka Starzeńska, Zespół Podworski w Bachórzu , Klasycystyczny Dworek w Hyżnym, Dawny Dwór Renesansowy w Zgłobniu, Neoklasycystyczny Dwór w Zgłobniu, Zespół Dworski w Nosówce, Zespół Dworski w Jasionce, Zespół pałacowo-parkowy i folwark w Tyczynie, Dwór w Przewrotnem, Drewniany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem, Zespół pałacowy w Łące,Zespół Dworski w Jasionce,
- Kościoły i kapliczki: Pozostałości kościoła oraz klasztoru oo. Misjonarzy w Głogowie Małopolskim, Kościół parafialny w Przewrotnem, Kościół parafialny w Stobiernej, Murowany kościół parafialny w Mrowli, Murowany kościół parafialny w Przybyszówce, Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Trzcianie, Kościół w Krasnem, Kościół w Malawie, Późnobarokowy kościół parafialny w Boguchwale, Kościół parafialny w Tyczynie, Kaplica grobowa Wodzickich w Tyczynie, Zespół klasztorny w Borku Starym, Kaplica Św Anny przy źródle w Borku Starym, Kościół parafialny w Chmielniku, Kościół parafialny w Dynowi, Kościół Parafialny w Sokołowie Małopolskim, Kościół finalny p.w. św. Ducha w Sokołowie Małopolskim, Kościół Parafialny pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce, Kościół Parafialny w Górnie, Drewniany Kościół Parafialny w Wólce Niedźwiedzkiej, Kościół parafialny w Błażowej, Kaplica cmentarna w Błażowej, Budynek plebani w Błażowej, Kościół Parafialny w Futomie, Kościół Parafialny w Wysokiej Głogowskiej, Kościół w Straszydlu, Kościół parafialny w Hyżnem, Kościół parafialny w Szklarach, Kaplica grobowa Starzeńskich w Dąbrówce Starzeńskiej, Grobowiec Skrzyńskich w Bachórzu, Kościół parafialny w Harcie, Kościół parafialny w Zgłobniu, Kościół w Rudnej Wielkiej, Kościół parafialny w Świlcz, Kościół filialny w Malawie, Zabytkowa kaplica cmentarna w Dynowie, Kościół parafialny w Woli Rafałowskiej, Kościół parafialny św. Wawrzyńca w Dynowie, Kosciół parafilalny w Łące, Kościół w Zaczerniu,
 
Dla miłośników przyrody zapraszam do:
- Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Rezerwat przyrody „Mojka”, Rezerwat przyrody „Wilcze”, Rezerwat „Bór” koło Głogowa Małopolskiego, Rezerwat Przyrody „Wielki Las”, Rezerwat faunistyczno - florystyczny "Zabłocie" , Hyźniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu, Skała magmowa „Błędny Kamień” w Kąkolówce, Wzgórze Wilcze, Rzeka San, Mielecko-Głogowsko-Kolbuszowski Obszar Chronionego Krajobrazu,
-  Wiele szlaków przyrodniczych i tras rowerowych,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- długopis,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!

 
A wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!