poniedziałek, 14 marca 2016

Poniedziałkowe - 10 przesyłek urzędowo, firmowo, autografowo,

Dziś mamy 14.03.2016r. rana udało mi się dziś zdobyć aż cztery pozytywne odpowiedzi na moją prośbę: gmina, firma i 2x autografy - z których jestem zadowolony. Jak co poniedziałek nie zawiódł mnie mój listonosz który miał dla mnie dziś aż 10 przesyłek - głównie urzędowe ale nie obeszło się bez dwóch firm i jednego autografu. Pewnie jesteście ciekawi co dziś listonosz mi przyniósł, nie będę dalej przedłużał i zaczynamy opisywanie przesyłek...

Pierwsza koperta od Urzędu Gminy Konarzyny - Gmina wiejska w województwie pomorskim, powiat chojnicki. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie słupskim. W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Ciecholewy, Kiełpin, Konarzyny, Zielona Chocina, Zielona Huta, Żychce, w sumie 23 miejscowości. Siedziba gminy to Konarzyny.

W Gminie Konarzyny warto odwiedzić:
- Kościół parafialny w Konarzynach,
- Kapliczka Matki Boskiej w Konarzynach,
- Jezioro Bublik,
- Krzyż w Zielonej Hucie na rzeką,
- Jezioro Nierzostowo,
- Izba Regionalna w Konarzynach,
- Ścieżka edukacyjna,
- Rzeka Chocina,
- Stadnina koni,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w kopercie było:
- 5 pocztówek,


Druga przesyłka od Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Jarosław - Miasto w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto styku trzech wyznań i trzech kultur: polskiej, ruskiej i żydowskiej. Od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodziło w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975 - 1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Zabytkami które warto w mieście Jarosław odwiedzić są:
- Układ urbanistyczny najstarszej części miasta,
- Rynek i Miejska Wiata Targowa,
- Renesansowa Brama Krakowska i mury obronne wraz z fosą,
- Zabudowa rynku, w szczególności renesansowa Kamienica Orsettich z podcieniami i misterną attyką,
- Ratusz Jarosławski,
- Dawny Gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Jarosławiu – obecnie Miejski Ośrodek Kultury,
- Budynek Stowarzyszenia Jad Charuzim w Jarosławiu,
- Miejska Wiata Targowa w Jarosławiu – wybudowana na wzór wrocławskiej na początku XX w.,
- Pałac w Pełkiniach,
Kamienice:
- Kamienica Rydzikowska w Jarosławiu,
- Kamienica Orsettich w Jarosławiu,
- Kamienica Attavantich w Jarosławiu (Centrum Kultury i Promocji),
- Kamienica Gruszewiczowska w Jarosławiu,
- Kamienica królowej Marysieńki w Jarosławiu,
Cmentarze: 
- Stary Cmentarz w Jarosławiu,
- Nowy Cmentarz w Jarosławiu,
- Cmentarz żydowski w Jarosławiu,
- Cmentarz Wojskowy w Jarosławiu,
Kościoły:

- Kolegiata pw. Bożego Ciała z XVI w., dawna świątynia klasztorna Kolegium Jezuitów,
- Opactwo Benedyktynek z kościołem pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa – interesujące połączenie sztuki sakralnej i fortyfikacyjnej, 
- Kościół Trójcy Przenajświętszej w Jarosławiu i klasztor Franciszkanów-Reformatów, 
- Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i klasztor Dominikanów z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej z XIV w., 
- Klasztor ss. Niepokalanek w Jarosławiu, 
- Kościół św. Ducha w Jarosławiu,
Cerkwie:
- Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego obrządku greckokatolickiego z XVIII w.,
- Dawna greckokatolicka cerkiew Zaśnięcia NMP, obecnie kaplica rzymskokatolicka,
Synagogi:
- Dwie synagogi, jedna z początku, druga z końca XIX w. – Duża i Mała, 
- Najstarsza Synagoga w Jarosławiu, 
- Stara Synagoga w Jarosławiu, 
- Synagoga w Jarosławiu (Mały Rynek 17),
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

W przesyłce było:
- informator,
- mapa,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!


Trzecia przesyłka od Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy - Miasto w województwie śląskim, powiat myszkowski, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koziegłowy. Do 1954 r. siedziba 2 gmin: Koziegłowy i gminy Rudnik Wielki. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa częstochowskiego. W dawnym okresie przynależało do księstwa siewierskiego, a także do Małopolski.
Miasto Koziegłowy zaprasza turystów do zwiedzenia:
- Kościół św. Marii Magdaleny z gotyckim prezbiterium z XV wieku i barokową nawą z 1679 roku: kaplica św. Stanisława (kaplica grobowa Kaweckich) ufundowana w XVII wieku przez starostę Stanisława Kaweckiego, rzeźby gotyckie Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, obraz Matki Boskiej z 1694 r., nagrobek starosty Aleksandra Denisa z 1616 r., nagrobek starosty Stanisława Kaweckiego z 1673 r., malowidła gotyckie z około 1470 roku, 
- Kościół św. Ducha (szpitalny) z 2 poł. XVII w stylu barokowym, fundacji Kaweckich: przytułek z 2 poł. XVII, XIX, 
- Plebania z 1802,
- Kamienica z 1 poł. XIX wieku, Rynek 4, 
- Kaplica mariawitów z początku XX wieku, należąca do parafii w Gniazdowie, 
- Ruiny zamku – ziemne pozostałości po zamku rodu Lisów z XIV w.,
- Układ urbanistyczny w ramach historycznego założenia miejskiego, 
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce znalazłem:
- informator,
- 3 pocztówki, 
- naszywka,
- smyczka,
- odblask,

Czwarta przesyłka od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów - Dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. Pierwotna nazwa „Mokotowo” pochodzi prawdopodobnie od imienia pruskiego właściciela wsi – Mokoto lub Mokot – i po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1367.
Warszawski Mokotów to dzielnica o zróżnicowanym charakterze zabudowy i zagospodarowania, zajmująca rozległe tereny górnego i dolnego tarasu malowniczej skarpy wiślanej. Mieszka się tutaj w eleganckich osiedlach willowych, gdzie ulokowało się wiele ambasad i placówek dyplomatycznych, jak również w wielkich osiedlach z kilkunastopiętrowymi blokami (Stegny, Służew nad Dolinką, osiedle Domaniewska). Poprzez swoje ukształtowanie, rozległe tereny zielone, bezpośrednie sąsiedztwo centrum stolicy, Mokotów jest wprost idealny jako miejsce zamieszkania. Ze względu na swoje walory cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.To właśnie tutaj większość z nich chciałaby zamieszkać (I miejsce w Plebiscycie Czytelników Gazety Wyborczej). Dynamicznie więc rozwija się budownictwo mieszkaniowe, prezentujące ciekawą architekturę i wysoki standard mieszkań, jak np. apartamenty "Przy Królikarni", rezydencja "Merliniego", osiedle "Eco Park" i wiele innych.

W południowo-zachodniej części Mokotowa znajduje się Służewiec Przemysłowy. O tym, że dawniej były to tereny przemysłowe świadczy już tylko nazwa. Dzisiaj Służewiec to co raz więcej ośrodków handlowo-usługowych (Galeria Mokotów) oraz centrów biurowo-biznesowych (GTC, TOP 2000, Zepter, Curtis Plaza). Wiele z nich jest świadectwem udanych przeobrażeń architektonicznych. Zieleń miejską Mokotowa stanowią zespoły roślinności spełniające cele rekreacyjno-wypoczynkowe i estetyczne, a w szczególności parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, ogrody działkowe, których łączna powierzchnia wynosi 145,75 ha, oraz liczne zarybione stawy i zbiorniki wodne otoczone zielenią, z największym w Warszawie (19,5 ha) Jeziorkiem Czerniakowskim, będącym rezerwatem przyrody. Dodatkowym atutem Mokotowa są rozległe niezagospodarowane tereny ( np.osada Siekierki, rejon ul.Bartyckiej) dające możliwość współtworzenia spójnego i równomiernego rozwoju inwestycyjnego, dostosowanego do obecnych wymogów ekologicznych i trendów gospodarczych. Na terenie dzielnicy działa szereg placówek oświatowych oraz szkolno - wychowawczych.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- informator "Parki i zieleńce Mokotowa",
- breloczek,
- długopis,

Piąta przesyłka od Starostwa Powiatowego w Prudniku - Powiat w Polsce (województwo opolskie), utworzony ponownie w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Prudnik. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Biała, Głogówek, Prudnik, gminy wiejskie: Lubrza i miasta: Biała, Głogówek, Prudnik.
 Zabytkami Powiatu Prudnickiego które warto odwiedzić i zwiedzić są: 
- Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie, - Wille Fränkla w Prudniku,
- Wieża Woka w Prudniku,
- Rynek w Prudniku,
- Zamek Oppersdorffów w Głogówku,
- Domek Loretański w Głogówku,
- Rynek w Głogówku,
- Cmentarz Żydowski w Białej,
- Kościół św. Jakuba Starszego w Lubrzy,
- Kościół św. Michała Archanioła w Prudniku,
- Cmentarz Żydowski w Prudniku,
- Kościół św. Piotra i Pawła w Prudniku,
- Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej,- Kościół św. Stanisława w Ligocie Bialskiej,
- Wieża Bramy Dolnej w Prudniku,
- Baszty Murów Miejskich w Prudniku,
- Wieża Nyska (wieża wodna) w Białej,
- Zamek w Chrzelicach,
- Centrum Tradycji Tkackich w Prudniku,
- Wieże widokowe w Prudniku i w Wieszczynie
- Szlaki rowerowe oraz piesze,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w małej kopercie a jak że cennej dla mnie była:
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!


Szósta przesyłka od Starostwa Powiatowego w Pułtusku - Powiat w Polsce (w północnej części województwa mazowieckiego), utworzony w 1999, w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pułtusk.W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Pułtusk, gminy wiejskie: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory i miasta: Pułtusk.

Powiat Pułtuski zaprasza turystów na swoje bogactwa przyrodnicze takie jak:
REZERWATY PRZYRODY:
- Rezerwat Popławy,
- Rezerwat Bartnia,
- Rezerwat Wielgolas,
- Rezerwat Stawinoga,
- Rezerwat Dzierzążeńska Kępa, 
SZLAKI ROWEROWE:
- Wielki Szlak Kurpiowski,
- Mały Szlak Kurpiowski,
- Szlak puszczański,
- Szlak Bobra,
- Szlak Zielony,
- Szlak Pełty, 
SZLAKI PIESZE:
- Szlak czerwony,
- Szlak zielony,
- Szlak żółty,
- Szlak niebieski, 
SPŁYWY KAJAKOWE,
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "NASZ LAS",
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- informator,
- smyczka,

Siódma przesyłka od Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Powiat położony w zachodniej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą jego władz jest miasto Ożarów Mazowiecki (do 31 grudnia 2005 roku władze mieściły się w Warszawie). W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, gminy wiejskie: Izabelin, Kampinos, Leszno, Stare Babice i miasta: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki.

Powiat warszawski zachodni dzięki swemu  położeniu jest jednym z bardziej interesujących regionów w Polsce. Jest to region, w którym można odnaleźć ślady przeszłości, liczne zabytki architektury, jak również niezwykle atrakcyjne tereny turystyczno – rekreacyjne. Powiat warszawski zachodni stara się wspierać i promować wydarzenia kulturalne, które odbywają się w poszczególnych gminach powiatu. Pragniemy przedstawić naszą ofertę wydarzeń kulturalnych, które odbędą się w 2016 roku. Kalendarium powstało w wyniku współpracy powiatu z gminami oraz organizacjami pozarządowymi. W powiecie co roku organizuje się wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych. Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń. Należy do nich m.in. Letni Festiwal „W krainie Chopina”, który ma wieloletnią tradycję i trwa przez całe lato. Koncerty kameralne odbywają się w przepięknych obiektach sakralnych i placówkach kulturalnych.
Ogromną popularnością cieszy się także plenerowa impreza, o charakterze ludowego festynu, pn.: „Eko-Piknik”, organizowana we wrześniu każdego roku. Festyn ten przybliża mieszkańcom powiatu problemy eko - rolnictwa i agroturystyki, a także propaguje zdrowy styl życia, w czystym i przyjaznym środowisku. Przy tej okazji odbywają się liczne kiermasze lokalnego rękodzieła, zdrowej żywności, konkursy i pokazy dla uczestników pikniku. Nie brakuje przy tym świetnej zabawy, przy dobrej muzyce znanych i lubianych zespołów muzycznych. W organizowaniu życia kulturalnego ogromną rolę odgrywają domy kultury w poszczególnych gminach, gdzie odbywają się recitale, wieczory autorskie, odczyty, wystawy malarskie, fotograficzne, koncerty, jak również spektakle teatralne. Ponadto, w powiecie odbywają się liczne występy lokalnych grup tanecznych, wokalnych, organizowane są warsztaty twórcze, a także konkursy literackie i wiele, wiele innych wspaniałych wydarzeń. Warto podkreślić, że młodzież ma niepowtarzalną okazję rozwijania swoich talentów na zajęciach w różnych zespołach i ogniskach, działających przy domach kultury, szkołach i świetlicach.
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie historią Polski, a zwłaszcza historią bitew. Dzieje się to w dużej mierze za sprawą różnych grup rekonstrukcji historycznych, które odtwarzają epizody wojenne, starając się przybliżyć widzom realia dawnych czasów. Rekonstrukcje bitew organizowane są również w powiecie warszawskim zachodnim. Od kilku lat regularnie odbywają się w Ołtarzewie, Łomiankach, Lipkowie i okazjonalnie w innych miejscach powiatu. 
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w przesyłce było:
- Monografia albumowa powiatu,
- notes w miękkiej okładce,


Ósma koperta od RX Produkcja - DJ i producent muzyczny z Mławy, reprezentujący szeregi RPS Enterteyment, wytwórni legendy polskiego rapu - Rycha Peji. Współpracujący stale z absolutną czołówką polskich raperów przy produkcji muzyki (wyróżniony 6-cioma złotymi płytami) oraz koncertach (udział w największych festiwalach, koncertach klubowych i wydarzeniach specjalnych jak choćby występ na wręczeniu nagród muzycznych MTV z Donatanem i Cleo).

W kopercie było:
- zdjęcie z autografem,
- 9 naklejek,


Dziewiąta przesyłka od jednego Hotelu w Polsce.
A w przesyłce było:
- mały kalendarz na półkę,
- plan miasta Krakowa,
- ulotka,
- notes,
- wizytówka,
- długopis, 
- ołówek,


Dziesiąta i ostatnia przesyłka na dziś od firmy z branży producentów pasz i mieszanek paszowych dla zwierząt.
W przesyłce było:
- duży notes,
- mała torba z materiału,
- kolorowanka,
- mały kalendarz książkowy,
- 2 zapachy samochodowe,
- 2 długopisy, 


A wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!