piątek, 9 września 2016

Piątkowe - 10 przesyłek, autografowo, instytucyjno, zagraniczno, firmowa i urzędowe

Dziś mamy 9.09.2016r. nowy wpis trochę później niż zwykle ale to przez to że musiałem dziś po południu wyjechać i wróciłem do domu dopiero wieczorem. Jeżeli chodzi o gadżety to dziś po mimo wysłania kilku dziesięciu maili z prośbami nie otrzymałem żadnego nowego pozytywu. Za to o godzinie 14:20 do moich drzwi zapukał listonosz z 10 przesyłkami dla mnie.

Myślę że nie ma co się rozpisywać dalej no bo przecież MAMY WEEKEND i najwyższy czas zaprezentować Wam moje gadżetowe zdobycze...

Pierwsza koperta jest od partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość.
A w pierwszej kopercie było:
- zdjęcie z autografem Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego,
- list z życzeniami zdrowia i pomyślności dla mnie i mojej rodziny DZIĘKUJE ;-)


Druga przesyłka jest od pewnej instytucji.
W drugiej przesyłce było:
- naklejka,
- przypinka (PIN) kolejna 1178 w kolekcji !!!


Trzecia przesyłka od pewnego miasta zagranicznego.
A w trzeciej przesyłce było:
- list (nie ma go na zdjęciu),
- 3 przypinki (PIN) 2 idą na wymianę - kolejna 1179 w kolekcji !!!Czwarta koperta jest od pewnej firmy.
W czwartej kopercie była:
- przypinka (PIN) kolejna 1180 w kolekcji !!!


Piąta przesyłka jest od Starostwa Powiatowego w Limanowej - Powiat w Polsce (w południowej części województwa małopolskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Limanowa, a ogółem liczy sobie 171 miejscowości 91 sołectw. Powiat jest 6. co do wielkości powiatem w województwie małopolskim i 142. w Polsce. W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Limanowa, Mszana Dolna, gminy wiejskie: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark i miasta: Limanowa, Mszana Dolna.

W Powiecie Limanowskim warto odwiedzić między innymi:
- Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej,
- Klasztor OO.Cystersów w Szczyrzycu,
- Krzyż Milenijny na Miejskiej Górze w Limanowej,
- Szlak Architektury Drewnianej – zabytki sakralne http://szlak.wrotamalopolski.pl
- Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej Dworek Marsów w Limanowej,
- Muzeum 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej,
- Prywatne muzeum – skansen Krzysztof Jędrzejek Laskowa,
- Gorczański Park Narodowy,
- Rezerwaty: Przyrody Kostrza, Przyrody Śnieżnica i Luboń Wielki,
- „Orkanówka” Muzeum Biograficzne Władysława Orkana,
- Dwór w Świdniku,
- Dworek w Laskowej,
- Zespół Pałacowy, dworu i zabytkowego parku z XIX ww Kamienicy,
- Szlak Papieski,
- Papieżówka Lubomierz-Rzeki,
- Obserwatorium astronomiczne na szczycie Suchora,
- Jaskinia „Zbójecka” na Łopieniu,
- Wioska Indiańska,
- Wodospad zwany Spadem,
- Diabli Kamień,
- Kudłoński Baca,
- Wieża widokowa na górze Mogielica,
- Pociąg Retro,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

A w piątej przesyłce było:
- 2 mapy,
- folder reklamowy,
- mała teczka,
- pocztówka,
- długopis,
- list,


Szósta przesyłka od Urzędu Miejskiego Sędziszów - Miasto w województwie świętokrzyskim,
powiat jędrzejowski. Jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Sędziszów. W latach 1975–1998 miasto
administracyjnie należało do województwa kieleckiego. W mieście swoją siedzibę ma od 1974 roku Fabryka Kotłów Sefako, produkująca kotły energetyczne. Zajmuje teren sędziszowskiej podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Okolice Sędziszowa są niezwykle malownicze. Wyjątkowe walory krajobrazowe ma płaskowyż Zagórzyc i Szkodnej położony w Strzyżowsko-Sędziszowskim obszarze chronionego krajobrazu. Występują tutaj idealne warunki do uprawiania turystyki pieszej – liczne wąwozy, kotliny, jary pokryte gęstą roślinnością. W północnej części gminy istnieją warunki do uprawiania sportów wodnych. W Rudzie i Cierpisz nad rzeką Tuszymą znajdują się zalewy, które wykorzystuje się do celów rekreacyjno-sportowych. W Rudzie nad ok. 9 ha zalewem znajdują się ośrodki wypoczynkowe z bazą noclegową. Na terenie gminy znajduje się również kilka akwenów wędkarskich m.in.: w Czarnej Sędz., w Sędziszowie tzw. Skrzynczyna oraz we wspomnianych wcześniej Rudzie i Cierpiszu.
W niektórych miejscowościach jest dużo obiektów zabytkowych jak np. Góra Ropczycka, która jako cała miejscowość posiada wielorakie wartości kulturowe. Do jednych z cenniejszych w województwie podkarpackim, a na pewno najcenniejszych w gminie Sędziszów Młp. należy zespół pałacowo – parkowy wraz z folwarkiem i zespołem parkowym. Z zachowanego drzewostanu reliktami są okazy: platanu i modrzewia oraz dęby stożkowe. Przeważający obecnie drzewostan to jesiony, lipy, robinie akacjowe oraz buki czerwone. Aleję dojazdową uświetniają dwie figury świętych biskupów - Wojciecha i Stanisława. Na atrakcyjność krajobrazu wpływa związany z założeniem parkowo – dworskim zespół stawów, z których jeden posiada kształt serca (odrestaurowane przez gminę w 2003 r.). Całość założenia parkowego, mimo dużego zniszczenia układu kompozycyjnego stanowi ważny element krajobrazu.
Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele obiektów i elementów historycznej zabudowy zabytkowej i parków. Np. na terenie Będziemyśla badania archeologiczne przeprowadzone kilka lat temu potwierdziły fakt istnienia w południowo – wschodniej części wsi w przysiółku Grudna, budowli obronnej i mieszkalnej. W czasie badań odkryto dużo materiału ceramicznego w formie kafli, pochodzącego z XVI w. oraz fragmenty budynku. Stanowiska archeologiczne oraz obszary atrakcyjne archeologicznie świadczą o długiej tradycji i o nawarstwianiu się kultur, a jednocześnie stanowią pewne utrudnienie dla inwestorów, związane z koniecznością prowadzenia każdorazowo badań archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji na tych obszarach.
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

W szóstej przesyłce było:
- "Nasza Gazeta Sędziszowska",
- folder reklamowy,
- mapa,
- przypinka (PIN) kolejna 1181 w kolekcji !!!


Siódma przesyłka od Urzędu Miasta Rumi - Miasto w województwie pomorskim, powiat wejherowski nad Zagórską Strugą. Z miastami Wejherowem i Redą tworzy zespół trzech miast zwany Małym Trójmiastem Kaszubskim. W latach 1945–1975 miasto administracyjnie należało do tak zwanego dużego województwa gdańskiego, a w latach 1975–1998 do tak zwanego małego województwa gdańskiego.

Atrakcjami które warto jest odwiedzić w mieście Rumia są:
- Park nad Zagórską Strugą i młyn wodny,
- Dworek pod Lipami liczący 200 lat,
- Romantyczne ruiny XV-wiecznego kościoła i pozostałości zabytkowego cmentarza,
- Kaktusiarnia, ul. Partyzantów 2 - prywatna kolekcja sukulentów, największa w Polsce, udostępniana bezpłatnie,
- oraz wiele innych które musisz sam/sama odkryć,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-) 

A w siódmej przesyłce było:
- album "Rumia pachnąca rumiankiem",
- biuletyn informacyjny,
- folder reklamowy,
- mapa,
- zapach do samochodu,
- 3 długopisy,
- breloczek,
- list,
- 3 przypinki (PIN) 2 idą na wymianę - kolejna 1182 w kolekcji !!!


Ósma przesyłka od Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie - Miasto w Polsce, w województwie świętokrzyskim, powiat kielecki, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bodzentyn. Prawa miejskie w latach 1355-1870 i ponownie od 1994. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwie kieleckiego. Był własnością biskupów krakowskich. Jest ośrodkiem usługowym i krajoznawczym. Położony w Górach Świętokrzyskich, u stóp Pasma Klonowskiego, nad Psarką (dorzecze Kamiennej). Znajduje się tu siedziba dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W mieście działa Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna. Bodzentyn jest lokalnym węzłem drogowym. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie nr 751 i 752. Przez miasto przepływa niewielka rzeka Psarka, dopływ Świśliny.

W mieście warto odwiedzić i zobaczyć między innymi:
- Kościół parafialny Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa, gotycki z lat 1440–1452: Ołtarz z katedry na Wawelu z 1 poł. XVI w., Tryptyk bodzentyński z 1508,
- Kościół oraz dzwonnica z XVII w., przebudowana w 1848 r., cmentarz kościelny, ogrodzenie z bramą z XIX w. stanowią zespół wpisany do rejestru zabytków nieruchomych,
- Ruiny zamku biskupów krakowskich wzniesionego w XIV w. przez Floriana z Mokrska i przebudowanego w XIV w.,
- Kościół św. Ducha z XVII w. Murowana budowla powstała na miejscu drewnianej świątyni z XV w. Do jej południowej ściany przylegał budynek szpitala. Kościół uległ zniszczeniu w czasie pożarów w 1619 oraz w 1917. Na początku XXI w. został odbudowany i 23 maja 2010 odbyło się poświęcenie świątyni. Przy kościele rosną lipy – pomniki przyrody,
- Zespół miejskiej zabudowy drewnianej w tym: Zagroda Czernikiewiczów z 1809 – oddział Muzeum Wsi Kieleckiej ze zbiorami etnograficznymi,
- Układ architektoniczny, typowy dla średniowiecznych miast, o regularnym planie z dwoma rynkami i pozostałościami dawnych obwarowań miejskich z XIV wieku,
- Kamienice i domy tzw. z przejezdnymi sieniami z XVIII i XIX w.,
- Cmentarz parafialny z symboliczną mogiłą powstańców styczniowych, ufundowaną w 1917 przez gminę oraz Koło Macierzy Szkolnej. Na cmentarzu znajduje się także zbiorowa mogiła i pomnik 39 osób rozstrzelanych 1 czerwca 1943,
- Pozostałości murów miejskich z II połowy XIV w.,
- Cmentarz wojenny z I wojny światowej przy ul. Suchedniowskiej,
- Cmentarz żydowski,
- Ośrodek sztuki ludowej (tkactwo),
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-) 

W ósmej przesyłce było:
- folder reklamowy,


Dziewiąta przesyłka od Urzędu Gminy Wielkie Oczy - Gmina wiejska w województwie podkarpackim, powiat lubaczowski w pobliżu granicy z Ukrainą. Za II RP gmina należała do powiatu jaworowskiego w województwie lwowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie przemyskim. Siedziba gminy to Wielkie Oczy.

W Gminie Wielkie Oczy warto zobaczyć między innymi:
Wielkie Oczy: 
- Zespół kościelno-klasztorny, Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy, Synagoga, Izba pamięci, Dawny dwór obronny, Dom Pomocy Społecznej, Cmentarz żydowski, 
Łukawiec: 
- Modrzewiowy kościół pw. Trzech Króli, Kościół pw. NMP Królowej Polski, Cerkiew pw. św. Dymitra Męczennika, Izba Pamięci św. Jana Pawła II, Moczary - rezerwat przyrody, Cmentarz żołnierzy austriackich, 
Kobylnica Wołoska: 
- Cerkiew pw. św. Dymitra,  
Potok Jaworowski: 
- Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, 
Żmijowiska: 
- Cerkiew pw. Wniebowzięcia NMP, 
Wólka Żmijowska: 
- Cerkiew pw. Narodzenia NMP, 
Kobylnica Ruska: 
- Linia Mołotowa - pozostałości po bunkrze, Cmentarz żołnierski, 
Majdan Lipowiecki: 
- Pięć Sosen,
Bihale: 
- Cerkiew pw. Opieki NMP, 
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-) 

A w dziewiątej przesyłce było: 
- 2 foldery reklamowe,
- mapa, 
- pocztówka,

Dziesiąta i ostatnia na dziś przesyłka jest od Urzędu Gminy Tczów - Gmina wiejska w województwie mazowieckim, powiat zwoleński. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie radomskim. Siedziba gminy to Tczów.

W Gminie warto odwiedzić między innymi: 
Parafia św. Jana Chrzciciela w Tczowie:
- Pierwotny kościół drewniany pw. św. Jana Chrzciciela powstał około 1180. Przetrwał on do 1616, kiedy to, pożar, spowodowany uderzeniem pioruna zniszczył kościół. W 1657 (w czasie potopu szwedzkiego) kościół ponownie został ograbiony ze wszystkiego i spalony. Tym razem jednak mieszkańcy postawili kościół z cegły. Obecna świątynia, według projektu arch. Józefa Dziekońskiego, zbudowana została w latach 1910–1925 staraniem ks. Marcelego Grajewskiego. Kościół był konsekrowany 15 sierpnia 1931 przez bp. Pawła Kubickiego. Jest budowlą neogotycką, trójnawową, wzniesioną z czerwonej cegły.
- oraz wiele pięknych miejsc które musisz sam/sama odkryć,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)

W dziesiątej i ostatniej przesyłce było:
- mapa gminy,
- pocztówka,

 

A Wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie przesyłek i paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania dzisiejszego wpisu !!!