wtorek, 9 maja 2017

Współpraca z Urzędem Gminy Siedlce


Witajcie 😀 dziś jest 9 maja 2017r. W ten wtorkowy dzień po wczorajszych 5 nowych przesyłkach chciałbym Was dziś zaprosić na kolejny mój wyjątkowy wpis z kategorii -> Współpraca 😀 nawiązana kilka dni temu. Współpraca wyjątkowa, ponieważ nawiązałem ją z gminą, który jest obok mojego miasta Siedlce - mowa o Urzędzie Gminy Siedlce 😎 Przesyłka, choć została mi dostarczona osobiście w piątek to zaprezentuje ją Wam dopiero dziś. Cały czas ja i mój blog jesteśmy otwarci na nowe współprace reklamowe, jak i te dotyczące recenzji firmowych produktów.

!!! ZAPRASZAM NA MÓJ NOWY WPIS !!! 

Gmina Siedlce - to gmina wiejska w województwie mazowieckim, powiat siedlecki.W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Gmina Siedlce leży na Wysoczyźnie Siedleckiej na obszarze Niziny Południowo podlaskiej w powiecie siedleckim, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Obejmuje teren wokół granic administracyjnych miasta Siedlce. Gmina otacza miasto Siedlce stanowiące powiat grodzki. Do zewnętrznych granic gminy Siedlce przylegają: od północy gmina Suchożebry, od wschodu gminy: Mordy i Zbuczyn, od południa gmina Wiśniew i Skórzec oraz od zachodu gminy: Kotuń i Mokobody. Gmina Siedlce powołana została w 1973 roku decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie [Uchwała z dnia 1 grudnia 1972 roku, Nr XX/93/72, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie w sprawie powołania Gminy Siedlce]. Powierzchnia gminy rozcięta jest dolinami rzek Muchawki, Liwca i Helenki. Dolina Liwca łącznie ze stawami siedleckimi została zaliczona do obszarów przyrodniczych o randze krajowej, a ochrona różnorodności biologicznej spowodowała wyznaczenie tu obszaru Natura 2000. Fragmenty doliny Muchawki (z rezerwatem Gołobórz) i uroczysko leśne Chodów należą do obszarów o randze regionalnej. Fanpage gminy 😀


W gminie Siedlce warto odwiedzić i zobaczyć między innymi:
* Pałac Wyszomirskich w Stoku Lackim – zabytkowy neorenesansowy pałac wzniesiony w roku 1875 przez Bolesława Podczaszyńskiego dla Józefa Wyszomirskiego. Pałac wzniesiono częściowo na sklepionych krzyżowo piwnicach pozostałych po istniejącym poprzednio w tym miejscu drewnianym dworze, należącym w I połowie XIX wieku do Rostworowskich. Z tego też okresu pochodzi zabytkowy park, którego pierwotna powierzchnia wynosiła 4 hektary. W 1858 roku majątek nabyli Wyszomirscy – wówczas to zburzono pozostałości dawnego dworu i podjęto decyzję o zbudowaniu nowego pałacu; zaangażowany w tym celu został znakomity architekt – Bolesław Podczaszyński, specjalizujący się w projektowaniu dworów i pałaców. Pałac wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta z wysuniętym portykiem dźwigającym taras. Elewacje krótszych boków pałacu wzbogacono o wykusze i tympanony. Po śmierci Józefa Wyszomirskiego majątek został zlicytowany, do czego doprowadziły długi, lecz przede wszystkim niezgoda wśród spadkobierców. Założenie parkowo-pałacowe, zmieniając właścicieli, ulegało postępującej dewastacji i rujnacji, na skutek której zostało w końcu przejęte przez siedlecki magistrat. Odtąd budynek pałacu służył celom publicznym; mieścił się tu m.in szpital zakaźny (1919 – 1920) i dom starców (1927 – 1928). Po wojnie mieściła się tu szkoła, dom dziecka, zaś teraz Specjalny Ośrodek Społeczno-Wychowawczy w Stoku Lackim. Pałac zachował się w nienaruszonym stanie, natomiast park poważnie ucierpiał, szczególnie w czasie II wojny światowej – obecnie z 4 hektarów pozostało zaledwie 1,5 hektara, a choć układ alej uległ zatarciu, to można tu wciąż podziwiać wiele wspaniałych jesionów, topoli i akacji.
* Rezerwat przyrody Stawy Siedleckie – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim położony na terenie gminy Siedlce na gruntach wsi Topórek. Na terenie rezerwatu znajduje się kompleks 11 stawów oddzielonych groblami, wzdłuż północno-wschodniej granicy rezerwatu biegnie rzeczka Helenka. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennego biotopu lęgowego, żerowisk i miejsc odpoczynku rzadkich gatunków ptaków oraz siedlisk rzadkich gatunków roślin chronionych i bezkręgowców. Rezerwat znajduje się na terenie dwóch obszarów Natura 2000 – ostoi ptasiej Dolina Liwca oraz siedliskowej Ostoi Nadliwieckiej.W latach 90. XX w. kolonia lęgowa mewy śmieszki na terenie rezerwatu liczyła około 10 tys. gniazd. Inne ptaki występujące w rezerwacie to: wąsatka, zimorodek, remiz, perkoz dwuczuby, duże stada łysek oraz kormoranów. Spotkać można także czaplę białą, gęś gęgawę i różne gatunki siewek, zwłaszcza na mieliznach powstających w wyniku zimowego spuszczania wody ze stawów. Stawy Siedleckie to obręb hodowlany, który można zwiedzać po powiadomieniu gospodarza.
* Pomnik bitwy pod Iganiami - upamiętniający bitwę stoczoną 10 kwietnia 1831 przez wojska polskie pod dowództwem generała Ignacego Prądzyńskiego z korpusem rosyjskim dowodzonym przez generała Grigorija Rosena.
* Parafia św. Mikołaja w Pruszynie - parafia została założona w 1430 roku. Liczba wiernych 1723 osób. Należy do dekanatu Zbuczyn diecezji siedleckiej.
* Dwór w Nowych Iganiach - klasycystyczny obiekt wzniesiono w 1828 roku dla pułkownika Antoniego Cendrowskiego.

W ramach współpracy z Urzędem Gminy otrzymałem:
- bardzo fajny kalendarz książkowy na 2017r.,
- 3 mapy gminy,
- torba papierowa,
- 4 zestawy kredek,
- 2 opaski odblaskowe,
- 2 odblaski z latarką (nie ma ich na zdjęciu),
- 2 smyczki,
- breloczek,
- 2 przypinki (PIN) z herbem Gminy Siedlce (długo wyczekiwana) - kolejna 1610 w kolekcji !!!

Ktoś kiedyś mnie zapytał: zbierasz wpinki, ale nie masz PIN-sów od urzędów ze swojego regionu 😐 Jak widać w ostatnim czasie nadrabiam braki 😉 PIN z Miasta i Gminy Siedlce zdobyte - brakuje tylko wpinki Powiatu Siedleckiego i będzie komplet 😊

!!! ZAPRASZAM SERDECZNIE DO GMINY SIEDLCE !!!