poniedziałek, 26 października 2015

Poniedziałkowe - 9 przesyłek

Dziś jest 26.10.2015r. nowy dzień przyniósł mi dziś od listonosza 9 przesyłek - może to za piątek w którym nic nie dostałem. OK nie będę już przedłużał czas na dzisiejsze przesyłki...

Pierwsza przesyłka od Urzędu Gminy w Czarnocinie - Gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, powiat kazimierski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie kieleckim. Siedziba gminy to Czarnocin.

Najbardziej urokliwym krajobrazowo zakątkiem Niecki Nidziańskiej są tereny wchodzące w skład gminy Czarnocin. Dla mieszkańca tej gminy stwierdzenie to może wydawać się na wyrost. Jednak już niejednokrotnie można usłyszeć z ust turystów i osób przejeżdżających drogami gminy Czarnocin słowa zachwytów i okrzyki szczerej radości na widok wyłaniających się zza mijanych zakrętów dolin, poprzecinanych głębokimi jarami lub wyniosłymi, acz łagodnie wznoszonymi się stokami wzgórz, pokrytymi soczystymi barwami dojrzewających zbóż i rozkwitłych kwiatów polnych. Nigdzie na Ponidziu, nawet w okolicach Proszowic i Racławic, nie ma tak uroczych krajobrazów, jak w okolicach Czarnocina, na które trzeba umieć patrzeć i zachwycać się nimi.

To co warto zobaczyć w Gminie Czarnocin:
- Grodz. Słow. w Stradowie,
- Kościół pw. św. Bartłomieja,
- Kurhan w Opatkowiczkach,
- Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie,
- Kurhan z fig. Nepomucena w Czarnocinie,
- Zbór Ariański w Cieszkowach,
- Kościół pw. św. Michała Archanioła w Sokolinie,
- Zbór Ariański w Kolosach,
- Kurhan w Kolosach,
SERDECZNIE ZAPRASZMA :-)
W przesyłce był:
- ulotka,
- list,

Druga przesyłka od Urzędu Gminy Brańsk - Gmina wiejska w województwie podlaskim, powiat bielski. W latach 1975 - 1998 gmina położona była w województwie białostockim.
Siedziba gminy to Brańsk.

Jako niezwykłe bogactwo obszaru tej gminy wskazuje się w szczególności duże kompleksy leśne, a także przepływające przez teren gminy rzeki- Nurzec i Bronka.  Dodatkowo, w celu wzmocnienia walorów świadczących o atrakcyjności turystycznej tej gminy, wybudowano zbiornik wodny o nazwie Otapy- Kiersnówek. Walory te stwarzają doskonałą okazję do rozwoju turystyki aktywnej, ponieważ są idealnym miejscem do uprawiania np. pieszych wędrówek leśnych. Dzięki naturalnie występującym walorom przyrodniczym, a także malowniczym terenom, okalającym obszar przepływających przez gminę rzek, odnaleźć się tu mogą także zwolennicy wędkowania.  
Na terenie gminy ze szczególną dbałością utrzymuje się ekologiczny wizerunek otaczającego środowiska. Ma to odzwierciedlenie zarówno w rolnictwie, podejmowanej przez mieszkańców działalności z branży rolno-spożywczej, jak również prowadzonych inwestycjach.
Gmina dba także o kultywowanie tradycji regionalnych, a także pamięci o historii obszaru. Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, mieszczący się w zabytkowym zespole dworskim w Kalnicy,  gdzie znajduje się Izba Pamięci Narodowej, poświęcona m. in. bohaterom II wojny światowej. W ośrodku odbywają się także występy zespołów folklorystycznych „Mianka” i „Patoczanka”, którymi chlubi się gmina.

Zbiornik wodny Otapy - Kiersnówek to miejsce, w którym przez cały czas tętni życiem. Latem na szczególny magiczny klimat. Mieszkańcy z całej gminy oraz gmin sąsiednich spędzają tam czas wolny. Zimą zakątek ten jest uwielbiany przez Klub Morsa, który od 2013 roku funkcjonuje przez GOUK w Kalnicy.

Co warto zobaczyć w Gminie Brańsk:
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Domanowie,
- Krynicaznajduje się tam drewniana kaplica z 1884 roku z cudownym źródełkiem, miejsce licznych pielgrzymek na drodze do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie,
- „Uroczysko Kumat”- miejsce starcia Jaćwingów dowodzonych przez Komata, z wojskiem polskim na czele z księciem Bolesławem Wstydliwym- w pobliżu wsi Kiersnówek (dawniej na gruncie folwarku skarbowego Kiersnówka, niegdyś będącego cząstką starostwa grodowego brańskiego)
- Zespół dworski w Kalnicy z 1870 roku, przebudowany w latach 50 XX wieku, obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej, Kalnica 54, Tel. 85 7377623
- Występ zespołów folklorystycznych „Mianka” i „Patoczanka”
- Izba Pamięci Narodowej w GOUK w Kalnicy,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
W przesyłce było:
- informator,
- list,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!

Trzecia przesyłka od Urzędu Miasta i Gminy Strumie - Miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim. Siedziba powiatu sztumskiego oraz gminy miejsko - wiejskiej Sztum. Położone nad jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim (dawniej tworzyły jedno Jezioro Białe), przy drodze krajowej nr 55 (Kwidzyn – Malbork).

Zabytkami Miasta i Gminy są:
- Częściowo zachowany zamek krzyżacki, gotycki, zbudowany po 1331, przebudowany w 1414, z ruinami ośmiobocznej wieży w narożu północno-wschodnim. Dawna letnia rezydencja Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Na terenie zamku odbywają się turnieje oraz pokazy walk rycerskich. Dziedziniec zamkowy to również miejsce plenerów malarskich,
- Kościół parafialny św. Anny – główny element w krajobrazie staromiejskiej części Sztumu. Zbudowany po wojnie trzynastoletniej, obecny kształt uzyskał na przełomie lat 1900–1901. Wnętrze utrzymano w stylu neogotyckim z elementami wystroju barokowego,
- Kościół poewangelicki – na miejscu dawnego ratusza, w centralnej części rynku. Powstał w latach 1816–1818 w stylu neoklasycystycznym. Obecnie mieści się tam Muzeum Alyem,
- Fragmenty odrestaurowanych i iluminowanych murów miejskich (116 m) wraz z fosą,
- Wieża ciśnień zbudowana w 1911. Jest na planie koła, a na wysokości piątej kondygnacji z cylindrycznej przechodzi w ośmioboczną. Usytuowana jest na wzniesieniu przy rozwidleniu ulic Kochanowskiego, Nowowiejskiego oraz Słowackiego,
- Cmentarz wraz z kaplicą cmentarną przy ulicy Kochanowskiego, powstały na przełomie XVII i XVIII wieku. Jest to najstarszy zachowany cmentarz w mieście. Do 1945 pełnił funkcje cmentarza miejskiego, co upamiętniają dwie tablice pamiątkowe, poświęcone pochowanym tu katolikom oraz ewangelikom,
- Cmentarz katolicki przy rozwidleniu ulic Domańskiego i Pieniężnego, powstały na początku XX wieku,
-Więzienie powstałe na początku XX wieku,
SERDECZNIE ZAPRASZAM :-)
A w przesyłce było:
- informator,
- mapka,
- ulotka,
- list,
- przypinka (PIN) kolejna do kolekcji !!!

Czwarta przesyłka od Nadleśnictwa Polanów http://www.polanow.szczecinek.lasy.gov.pl/ - Położone jest na wschodnich krańcach województwa zachodniopomorskiego w powiecie koszalińskim i sławieńskim oraz w niewielkiej części powiatu słupskiego.

Według klasyfikacji przyrodniczo-leśnej, Nadleśnictwo leży w Krainie I Bałtyckiej , dzielnicy 5 Pojezierza Drawsko - Kaszubskiego, w ramach której wyróżnia się dwa mezoregiony: "a" - Wysoczyzny Polanowskiej (część północna) i "b" - Pojezierza Drawsko -Pomorskiego (część południowa). Nadleśnictwo leży w dziale wodnym rzek przymorskich, w dorzeczach Wieprzy i Parsęty. Dorzecze Wieprzy zajmuje około 90% obszaru Nadleśnictwa, głównie za sprawą rzeki Grabowej, która w okolicach Starego Żoliborza ma swoje źródła. Z południowo-zachodniej części Nadleśnictwa, z jeziora Kwiecko bierze swój początek rzeka Radew, która wpada do Parsęty. Na terenie Nadleśnictwa występują liczne źródliska zasilające swymi wodami wspomniane rzeki.
Rzeźba terenu jest silnie zróżnicowana charakterystyczna dla moreny czołowej ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Obserwujemy tutaj liczne wzgórza morenowe o stromych zboczach porośniętych głównie lasami liściastymi, tzw. buczyną pomorską. Najniższe wzniesienia znajdują się na północy, wyrastając wprost z doliny rzeki Grabowej i osiągają do 110 m n.p.m, najwyższe znajduje się w środkowej części i jest to Barania Góra o wysokości 217 m n.p.m. Nadaje to krajobrazowi niepowtarzalny charakter kojarzony z regionami podgórskimi.
Występują tu liczne jeziora morenowe, których lustra znajdują się na różnych wysokościach np.: Jezioro Bobęcińskie Wielkie 176 m n.p.m., Jezioro Kamienne 166 m n.p.m., Jezioro Kwiecko 86 m n.p.m. czy Jezioro Nidno 70 m n.p.m. Różnica położenia jezior Kwiecko i Kamienne została wykorzystana do wybudowania tu elektrowni szczytowo-pompowej. Lesistość na terenie Nadleśnictwa sięga 51%.

Na terenie Nadleśnictwa Polanów znajduje się wiele szlaków rowerowych, ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych, rezerwatów przyrody, Arboretum Karnieszewice, wędkarstwo, trasy kajakowe, piękne krajobrazy, przyroda.
Dla turystów są też miejsca noclegowe takie jak: Leśny Pensjonat Rzeczyca, Dzikowo, Leśnym Kawka, Kołacz, Rzeczenica czy Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy Nadleśnictwa Ustka "Leśnik" - gdzie można odpocząć cała rodziną i odetkać świeżym powietrzem.
SERDECZNIE POLECAM :-)
A w przesyłce było:
- informator,
- notes,
- ołówek,
- breloczek,


Piąta przesyłka od Nadleśnictwa Świeradów http://www.swieradow.wroclaw.lasy.gov.pl/ - Zarządza terenami leśnymi w Górach Izerskich będących najbardziej wysuniętym na zachód pasmem w polskich Sudetach.

Niecodzienny klimat Gór Izerskich sprawia, że obok górnoreglowych, majestatycznych borów  świerkowych podziwiać tu można zasobne, odnawiające się naturalnie buczyny i dębiny. Ciągnące się prawie 50 km kompleksy leśne, spinają Halę Izerską i Smreka  (1123 m n.p.m.) z doliną rzeki Kwisy i sięgają aż po Lubań (350 m n.p.m.). Na terenie Nadleśnictwa znajduje się utworzony w roku 2000 Rezerwat „Torfowiska Doliny Izery" (213,34 ha). Zasilana wartkimi, górskimi strumieniami Izera leży w zlewni Morza Północnego. Surowy klimat sprawia, że dwumetrowa warstwa śniegu zalega tu przez prawie pół roku. Prawdziwą „Izerską Syberię" przez 150 dni w roku spowija gęsta mgła a ostatniej zimy temperatura spadła tu do -37 st. Celcjusza. Rejon ten obfituje w wiele bardzo rzadkich gatunków flory, takich jak: sosna błotna, jałowiec halny, brzoza karłowata, mająca tylko trzy stanowiska w Polsce, oraz wiele chronionych roślin charakterystycznych dla torfowisk wysokich. Maj jest miesiącem, w którym leśną ciszę przerywają wspaniałe pieśni godowe będącego pod ścisłą ochroną cietrzewia. Oko wprawnego turysty wypatrzeć tu może żurawia, puchacza, bociana czarnego, kanię rdzawą a nawet bielika. W letnie deszczowe dni, przy odrobinie szczęścia, na północnych zboczach Grzbietu Kamienickiego spotkać można rzadką salamandrę plamistą. Obszar Nadleśnictwa obfituje w wiele  ciekawych miejsc, które przyciągają turystów i miłośników przyrody ceniących sobie spokój i majestat Gór Izerskich. W zimie tereny te są prawdziwym rajem dla narciarstwa zjazdowego oraz biegowego. Znana w całej Europie jest baza narciarstwa biegowego w Jakuszycach – słynny „Bieg Piastów".

Na północnych stokach Świeradowca (1030 m n.p.m.) znajduje się najdłuższy wyciąg orczykowy w Sudetach – 1250 m. Coraz większą popularność zyskują wyścigi psich zaprzęgów. W lecie na drogach i szlakach pojawiają się miłośnicy kolarstwa górskiego. Na stałe w kalendarz imprez sportowych wpisały się zawody i maratony kolarstwa górskiego. Miłośnicy tego sportu mają do wyboru gęstą sieć dróg leśnych, asfaltowych, oraz szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności. Góry Izerskie obfitują w niezwykłe miejsca i nieprawdopodobne historie. Usłyszeć je można w długie zimowe wieczory, przy kominkach schronisk: „Stóg Izerski" i „Chatka Górzystów". Bez prądu i bieżącej wody, są żywym świadectwem dawnych dni. Na terenie Nadleśnictwa istnieją liczne wsie o ciekawej historii, jak Platerówka. To tutaj osiedliły się kobiety z batalionu kobiecego przy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Tutejsze tereny obfitują także w liczne zabytki kultury, m.in.: Zamek Czocha, Zamek Gryf, Zamek Świecie, Zamek Leśna, Zamek Rajsko, Opactwo Cystersów w Henrykowie Lubańskim i liczne pałace. W Henrykowie znajduje się także najstarsze polskie drzewo – cis pospolity. Jego wiek szacowany jest na 1300 – 1500 lat. Oryginalnymi zabudowaniami zachwyca Zamek Czocha nad Zalewem Leśniańskim. Warto tu zobaczyć tajemne przejścia i plenery znane z wielu filmów jak: „Gdzie jest generał", „Joanna d'Arc", „Pan samochodzik", czy „Wiedźmin". Budzi respekt rozmach zabytkowych kamiennych tam zalewów: Leśniańskiego (1905) i Złotnickiego (1924). Razem z zaporą Pilchowicką stanowią one system zabezpieczeń przeciwpowodziowych wybudowanych na początku wieku, po wielkich wylewach rzek. Przy drodze Jelenia Góra – Zgorzelec położone jest miasteczko Lubomierz znane z serialu „Sami swoi", Muzeum Kargula i Pawlaka, oraz ostatnio z Festiwalu Filmów Komediowych. Po trudach restytucji, gospodarka leśna w Nadleśnictwie Świeradów nastawiona jest szczególnie na ochronę lasów, które ze względu na funkcje wodochronne, glebochronne, uzdrowiskowe a także położenie w strefie górnej granicy lasu wymagają stałej, fachowej troski leśników.
SERDECZNIE POLECAM :-)
A w przesyłce było:
- informator,
- drewniana linijka,
- gruby drewniany długopis,
- odblaskowa sowa,

Szósta przesyłka od firmy KUHN Maszyny Rolnicze Sp.z.o.o. http://www.kuhn.com.pl/ - Firma oferuje maszyny rolnicze dla wszystkich rolników niezależnie do wielkości ich gospodarstwa lub profilu produkcji. Oferta jest skierowana zarówno dla rolników indywidualnych, producentów rolnych jak i gospodarstw usługowych oraz dealerów maszyn rolniczych.

SERDECZNIE POLECAM Firmę KUHN ponieważ jest to wysokiej klasy producent maszyn rolniczych takich jak: pługi od 2 do 12 korpusów, maszyny uprawowe oraz szeroki wybór siewników, agregatów uprawowo-siewnych i siewników punktowych, przystosowanych do pracy w każdej technologii uprawy gleby. Oferowane przez firmę rozsiewacze nawozów cieszą się dużą popularnością ze względu na precyzyjny wysiew nawozu i wyjątkowy komfort obsługi. maszyny zielonkowe są flagową grupą produkowanych przez firmę maszyn: oferowanych ponad 33 modele kosiarek dyskowych, a maszyny do produkcji zwierzęcej oraz Maszyny do pielęgnacji terenów zielonych spełniają oczekiwania najbardziej wymagających profesjonalistów. Solidne wykonanie i przystępna cena oraz trafne decyzje to największe atuty firmy.
W przesyłce było:
- długopis,
- smyczka,

Siódma przesyłka od Bałtyckiego Banku Spółdzielczego (ul. Bogusława X 3, 76-150 Darłowo) http://www.bbs-bank.pl/ i https://www.facebook.com/Bałtycki-Bank-Spółdzielczy-643008475712901/ - BBS Bank został założony w 1946 roku. 

W swojej ofercie posiada:
Dla młodego klienta:
- Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. SKO uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy,
- ROR Impuls dla Młodych,
- dostęp do bankowości internetowej,
- karty płatnicze,
Klienci indywidualni:
- Rachunki: oszczędnościowo - rozliczeniowy, oszczędnościowy, A'Vista, oszczędnościowy w walucie i oszczędnościowy - indywidualne konto emerytalne (IKE),
- Lokaty: terminowa, lokata SGB, plejada PLUS, kaskada, w walucie i w eBankuNet,
- Kredyty: gotówkowe, hipoteczne i z dopłatą,
- Bankowość elektroniczna,
- Operacje walutowe,
- Ubezpieczenia: na życie, nieruchomości i inne ubezpieczenia,
- Karty płatnicze,
Firmy i instytucje:
- Rachunki: bieżący, pomocniczy i mieszkaniowy rachunek powierniczy,
- Lokaty: terminowa, lokata SGB, w walucie i w eBankuNet,
- Kredyty: gotówkowe, z ARiMR i z EFRWP,
- Monitoring kredytowy,
- Bankowość elektroniczny,
- Karty płatnicze,
- Operacje walutowe,
- Ubezpieczenia: na życie, nieruchomości i inne ubezpieczenia,
Bank posiada też ofertę dla: Rolników, Samorządów i Udziałów Członkowiskich.

SERDECZNIE POLECAM Bałtycki Bank Spółdzielczy ponieważ jest to Bank który wychodzi z ofertą dla każdego. Korzystne warunku współpracy przyciągają nowych i obecnych Klientów na wiele lat prowadzenia twojego rachunku bankowego. Łączy tradycje z nowoczesnością, dzięki czemu jest Bankiem uniwersalnym, świadczący usługi dla wymagających Klientów. Konsekwentnie zabiega nie tylko o swój rozwój, ale także o bliskie więzi i szeroką współpracę z lokalną społecznością i biznesem uczestnicząc w jego lokalnym wsparciu. Jako instytucja zaufania publicznego bank realizuje ważne funkcje gospodarcze i społeczne.

Cele które realizuje Bank, to szeroko pojęty rozwój oraz maksymalizowanie satysfakcji i bezpieczeństwa finansowego Klientów.
W przesyłce było:
- notes,
- 2 długopisy,
- list,Ósma przesyłka od firmy Cashper.pl https://www.cashper.pl/ i https://www.facebook.com/CashperPL?_rdr=p - Jest dla osób którzy od czasu do czasu potrzebują zastrzyku szybkiej gotówki. Usługi firmy dostępne są on - line, dzięki temu Klient może ubiegać się o pożyczę w każdej porze 24/7. Dział Obsługi Klienta to zespół wysoko wykwalifikowanych, profesjonalnych doradców, traktujących każdego Klienta indywidualnego i należytym szacunkiem.
Oferowane pożyczki są od 100 do 2000 zł na okres 15,20 lub 60 dni.

Cashper.pl - Przyjaciel w finansach
SERDECZNIE POLECAM Cashper.pl ponieważ firma wkłada wiele wysiłku, aby zapewnić najlepszy standard usług. Proces otrzymania pożyczki jest szybki, przejrzysty i prosty, Wypełnienie aplikacji zajmuje kilka minut a proces weryfikacji i wypłaty środków na konto Klienta trwa zwykle mniej niż jedną godzinę. Proces ten jest po dwóch stronach całkiem bezpieczny o wszystkie dane osobowe, zapewniana jest też pełna dyskrecja i bezpieczeństwo.
W przesyłce było:
- 7 długopisów,
- list,


Dziewiąta i ostatnia przesyłka na dziś od JP Services Sp.z.o.o. BlaBlaCar https://www.blablacar.pl/ i https://www.facebook.com/BlaBlaCarPL - BlaBlaCar to oparty na zaufanie serwis społecznościowy łączący kierowców dysponujących wolnymi miejscami w swoich samochodzie z pasażerami podróżującymi w te samą stronę. Z BlaBlaCar co miesiąc korzysta wiele osób, tworząc w ten sposób zupełnie nowy sposób podróżowania.

BlaBlaCar w liczbach:
- ponad 20 milionów użytkowników w 19 krajach,
- ponad 300 pracowników w 11 biurach,
- ponad 5 milionów pobrań aplikacji mobilnych na Android i iOS,
- w każdej chwili możliwość wyszukania z ponad 1 miliona aktualnych ofert przejazdów,
- ponad 3,2 miliarda wspólnie przejechanych kilometrów!
- szacunkowo ponad 260 milionów EUR zaoszczędzonych przez kierowców w ciągu roku,
- szacunkowe zmniejszenie emisji CO2: 700 000 ton,
- średnie wykorzystanie miejsc w samochodach: 2,8 osób (w całej populacji: ok. 1,7 osób),
- ponad 1,5 miliona fanów na Facebooku (wliczając wszystkie fanpage'e BlaBlaCar),

SERDECZNIE POLECAM BlaBlaCar ponieważ dzięki profesjonalnemu zespołowi dedykowanemu od obsługi użytkowników, nowoczesnej, stale rozwijanej stronie internetowej i platformie mobilnej oraz dynamicznie rosnącej liczbie użytkowników, BlaBlaCar umożliwia milionom członków społeczności bardziej przyjazne, ekonomiczne i efektywne podróżowanie po całej Europie.
W przesyłce było:
- płaszcz deszczowy (pierwszy w kolekcji bo nigdy płaszczu deszczowego nie dostałem),
- zapalniczka samochodowa,
- torbo plecak,
- 2 pocztówki,
- 5 naklejek,
- małe zdjęcie,

A wy co dzisiaj dostaliście ? ile macie paczek ? pochwalcie się ? zapraszam do komentowania !!!